Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Jakub

  hebr. Jaaqob - “niech Bóg wspomoże”, “niech Bóg strzeże”.Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii,rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św.Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon Stock

  Św. Szymon Stock, zakonnik. Urodził się w 1175 r. w hrabstwie Kent, w Anglii. Wcześnie podjął pustelniczeżycie. Celę urządził sobie w pniu starego drzewa. Stąd jego drugie imię: Szymon Pień (ang. stock -pień). Kiedy Turcy zmusili karmelitów do opuszczenia Ziemi Świętej, ci przybyli do Anglii (1237)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Serwacy

  łac. servatus - uratowany, ocalony, zachowany.Św. Serwacy, biskup (+ 384). Po 345 r. biskup w Tongres (dzisiejsza Belgia). Identyfikowany z Sarbatiosem,jednym z biskupów pozostających w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini. Gorliwyczciciel Matki Bożej. Zmarł w Maastricht. Orędownik podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Gizela

  germ. gisil – strzała.Bł. Gizela, królowa, ksieni (985 - 1060). Ojcem jej był Henryk II, książę Bawarii, matką Gizela Burgundzka.Wyszła za mąż za Stefana I, króla Węgier. Miała jedynego syna - Emeryka, który zginął w wieku24 lat. Obaj z ojcem byli kanonizowani. Bł. Gizela przeszła do historii jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maciej

  hebr. imię teoforyczne Mattatyah - “dar Jahwe”.Św. Maciej, Apostoł (+ ok. 50). Był jednym z 72 uczniów Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich gronana miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,15-26). Poza opisem powołania nie ma onim pewnych informacji. Według tradycji Maciej Apostoł głosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stanisław Szczepanowski

  Św. Stanisław Szczepanowski, biskup, męczennik. Urodził się w Szczepanowie około 1030 r. Uczył sięw szkole katedralnej. Możliwe, że również za granicą (Paryż?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 r. Wdwanaście lat później został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bonifacy

  łac. bonum - dobro i fatum - los; “człowiek dobrego losu”.Św. Bonifacy, męczennik (+ 305). Pochodził z Tarsu. Podczas prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjanaaresztowany, torturowany, a następnie ścięty mieczem. W XVII w. Stanisław Herakliusz Lubomirski,marszałek wielki koronny, sprowadził z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Benedykt Cottolengo

  Św. Józef Benedykt Cottolengo, kapłan (1786 - 1842). Urodził się w miasteczku Brá w Piemoncie. Studiana uniwersytecie w Turynie zakończył doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1811 r. Znany byłjako wielki jałmużnik. Z myślą o chorych, głuchoniemych, niewidomych założył kilka instytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Juta z Chełmży

  skrócona forma imienia Judyta - hebr. Jehudit - Żydówka chwaląca.Bł. Juta z Chełmży, wdowa, pustelnica (1220?- 1260). Urodziła się w Turyngii. Kiedy miała 20 lat, umarłjej mąż w drodze do Ziemi Świętej. Juta rozdała majątek ubogim, a sama o żebraczym chlebie odwiedzałasanktuaria. Posługiwała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Wcielenia Guyard-Martin

  Bł. Maria od Wcielenia Guyard-Martin, wdowa, zakonnica (1599 - 1672). Teresa przyszła na świat wTours (Francja). Mając 17 lat wyszła za mąż za Claude Martina, właściciela przędzalni jedwabiu. Podwóch latach zmarł jej mąż, zostawiając ją z kilkutygodniowym synem. W dziesięć lat później, 10-letniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt

Do góry