Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święta Tomasz More

  Św. Tomasz More, kanclerz państwa, męczennik. Urodził się w Londynie w 1478 r. Z wykształceniaprawnik. Był człowiekiem o wszechstronnych, humanistycznych zainteresowaniach. Adwokat i poseł doparlamentu, mąż stanu i pisarz polityczny, głęboko pobożny, ale z wielkim poczuciem humoru. Ojciecczworga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta z Schönau

  hebr. imię teoforyczne Elisheba - “mój Bóg jest doskonałością”, “Bóg moją przysięgą”.Św. Elżbieta z Schönau, dziewica, zakonnica. Urodziła się około 1129 r. W młodym wieku wstąpiła doklasztoru benedyktynek w Schönau, niedaleko Bonn. Mistrzyni nowicjatu, przełożona. Przewlekła i dotkliwachoroba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wit

  łac. vitus - chętny, ochoczy.Św. Wit, męczennik. Pochodził z Sycylii. Został umęczony w roku 304/305? podczas prześladowań zapanowania Dioklecjana. O Świętym zachowały się wczesne, choć pośrednie informacje oraz liczne i staredowody kultu. Czczony jako jeden z Czternastu Wspomożycieli. Znane są...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Bogumił

  słow. Bogu miły.Bł. Bogumił - Piotr II, biskup. Urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Informacje o Błogosławionym sąnikłe. Jest utożsamiany z arcybiskupem Piotrem II, cystersem. W 1167 r. został mianowany arcybiskupemgnieźnieńskim. W trzy lata po nominacji abp Bogumił zrezygnował z urzędu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bernard

  Św. Bernard, zakonnik (+ 1081). Pochodził z Aosty w północnej Italii. Był archidiakonem. Podejmowałdziałalność charytatywną wśród górali oraz pielgrzymów. W Alpach założył dwa schroniska na przełęczach,zwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem. Relikwie jego spoczywają w Novarra. Jestpatronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Barnaba

  aram. Bar-nebuch - syn pocieszenia, proroctwa.Św. Barnaba, Apostoł (+ ok. 60). Pochodził z Cypru. Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętnośćprzekazał Apostołom, co odnotowują Dzieje Apostolskie: Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, toznaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Jolanta

  gr. ion- -fiołek, -anthos - kwiat lub węg. jo leany - dobra dziewczyna.Bł. Jolanta, księżna, wdowa, zakonnica (ok. 1244 - 1298). Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii zcesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostryśw. Kingi, żony Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Onufry Wielki

  gr. onophorbós - pasterz owiec.Św. Onufry Wielki, pustelnik. Żył w Egipcie na przełomie IV i V wieku. Po edukacji w klasztorze wHermopolis przez ponad 60 lat przebywał samotnie na pustyni w pobliżu Tebaidy. Według podania całymjego okryciem były długie włosy i broda sięgająca do kolan. Jest patronem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Norbert

  germ. nord- - północ oraz -beracht - sławny, błyszczący.Św. Norbert, biskup. Urodził się około 1080 r. w Nadrenii. Był subdiakonem i kanonikiem w Xanten.Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie.W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lutgarda

  germ. Hut- - lud, plemię, -ger – oszczep.Św. Lutgarda, dziewica (1182 - 1246). Urodziła się w Tongres na terenie Belgii. Mając 18 lat złożyłaprofesję zakonną u sióstr benedyktynek. W pięć lat później została przeoryszą. Następnie przeniosła siędo cystersek. W 1235 r. straciła wzrok. Słynęła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry