Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi

  opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi; zorganizowana opieka w ra­mach systemu -> pomocy społecznej. Składają się na nią -> domy dla przew­lekle chorych, -> domy rencistów, a także te formy pomocy, dla realizacji których zostały powołane specjalne instytucje, jak poradnie geriatryczne. Odmienna niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontogeneza

  ontogeneza; rozwój osobniczy. Prze­jawiają się w niej zarówno wpływy dziedziczności, jak i oddziaływania środowiska; istnieje także pogląd, że o. stanowi powtórzenie filogenezy. Szczegółowe zainteresowania wieloma elementami o. przejawia psychologia rozwojowa, wykorzystując wyniki ba­dań nauk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Weronika Giuliani

  Św. Weronika Giuliani, dziewica, ksieni. Urodziła się 27 grudnia 1660 r. w Mercatello, w zamożnej rodzinieMancini. Rodzice dali jej na chrzcie imię Urszula. Mając 17 lat chciała zostać zakonnicą. Ojciecwyraził na to zgodę dopiero w obliczu choroby grożącej jej śmiercią. Urszula wstąpiła do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Peczerski

  Św. Antoni Peczerski, opat (983 - 1073). Jego pierwotne imię to Antypas. Pochodził z grodu Lubecz,leżącego na północ od Kijowa. Jako młody człowiek zapoznał się z żydem zakonnym na górze Athos. Popowrocie na Ruś w pobliżu Kijowa zajął pieczarę, w której wiódł surowe życie pustelnika. Od tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt

  Św. Benedykt, opat. Urodził się w Nursji około 480 r. Był synem właściciela ziemskiego. Kształcił się wRzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika w Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedalekoSubdiaco. Kiedy zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Antoni Maria Zaccaria

  Św. Antoni Maria Zaccaria, kapłan, zakonnik. Urodził się w Cremonie 1502 r. Studiował medycynę wPadwie. Dał się poznać jako lekarz pełen troski, życzliwości i bezinteresowności. Katechizował dzieci imłodzież. Mając 26 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1530 r. założył kongregację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł

  Św. Paweł, Apostoł (+ 67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych doksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5 - 10 roku po Chrystusie.Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Atanazy z góry Athos

  Św. Atanazy z góry Athos, opat. Urodził się w Trebizondzie około 920 r. Studiował w Konstantynopolu.Następnie przebywał w klasztorze Kyminas w Bitynii. Kiedy chciano go obrać opatem, uciekł na Athos,gdzie wiódł życie pustelnika. Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Władysław

  słow. wodzi- - władać, panować; -slaw - sława; “ten, który posiadł sławę”.Św. Władysław, król (1040 - 1095). Syn króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiegoMieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela,a potem Bolesława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Goretti

  Św. Maria Goretti, dziewica, męczennica (1890 - 1902). Urodziła się w Corinaldo koło Ankony. Pochodziłaz ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Maria pomagała matce i opiekowałasię rodzeństwem. W wieku 12 lat, broniąc swej niewinności, została zasztyletowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry