Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święta Marta

  aram. marta - pani, władczyni.Św. Marta (+ I w.). Pochodziła z Betanii. Siostra Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią.Wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10,38-42).Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jakub, Apostoł

  Św. Jakub, Apostoł. Jakub, zwany Większym lub Starszym, był synem rybaka Zebedeusza i Salome zBetsaidy (Mt 27,56). Starszy brat św. Jana Ewangelisty. Był powołany przez Jezusa, razem ze swymbratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4,21). Wraz z Piotrem i Janem należał do grupyApostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Makryna Młodsza

  rzym. macer, macra - chudy, długi.Św. Makryna Młodsza (ok. 327 - 379). Urodziła się w Cezarei Kapadockiej. Po śmierci swego narzeczonegozajęła się wychowywaniem młodszego rodzeństwa. Spośród dziewięciorga rodzeństwa trzech bracizostało świętymi: Bazyli Wielki, Piotr - biskup Sebasty i Grzegorz -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Bonawentura

  łac. bona ventura - dobra przyszłość.Św. Bonawentura, zakonnik, biskup, kardynał, doktor Kościoła. Jan di Fidanza urodził się około 1217 r.w Bagnoregio koło Viterbo. Ojciec był lekarzem. Jan studiował filozofię w Paryżu. Mając 25 lat wstąpiłdo franciszkanów, przyjmując imię zakonne Bonawentura...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Czesław

  słow. cze- - cześć, -slaw - sławaBł. Czesław, kapłan. Urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Studiował w Paryżu (?). Jakokapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymiwspółbraćmi do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matka Boża Szkaplerzna

  Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boża z Góry Karmel). Święto wprowadzili karmelici. Ich generałowizakonu - św. Szymonowi Stockowi (zob. 16 maja) - Maryja miała objawić tę formę pobożności w 1251 r.Benedykt XII ustanowił to święto dla całego Kościoła (1726).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wawrzyniec z Brindisi

  łac. Laurentium; pochodzący z miasta Laurentium.Św. Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, doktor Kościoła. Juliusz Cezary Russo urodził się w roku 1559.Wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię zakonne Wawrzyniec. Na studiach w Padwie i Wenecjizdobył wykształcenie teologiczne i biegłość w kilku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Magdalena Postel

  Św. Maria Magdalena Postel, dziewica (1756 - 1846). Urodziła się w Barfleur, w Normandii, jako najstarszez siedmiorga dzieci Jana i Teresy Levallios. Po szkole podstawowej oddano ją na wychowanie dobenedyktynek. Kiedy wybuchła Rewolucja Francuska, jej domek nad zatoką stał się schronieniem dlaukrywających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Magdalena

  hebr. Magdalena - wieża ryb.Św. Maria Magdalena. Według biblijnej relacji pochodziła z Magdali - “wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim.Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2). Odtąd zalicza się do kręgu Jegouczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujące z Nim grono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Jadwiga

  germ. hadu- i -wig - obie części znaczą: walkaŚw. Jadwiga, królowa. Urodziła się 18 lutego 1374 r. jako córka Ludwika, króla Węgier i Polski, orazElżbiety Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. W wieku 10 lat została koronowana 16 października1384 r. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 734

  praca w formacie txt

Do góry