Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  dystrofie mięśniowe postępujące

  Cdystrophia musculorum progressim, pro-gressive muscular dystrophy); grupa dziedzicznych chorób układu mięśniowego przebiegających z osłabieniem, zmianami wstecznymi i zanikiem mięśni. Najczęściej występuje d. Duchenne'a o —> dziedziczeniu recesywnym związanym z płcią. Pierwszy objaw tej d., w 2-5 rż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dyzuria

  [dysarthria); zaburzenie mowy polegające na nieprawidłowej artykulacji wskutek upośledzenia funkcjonowania aparatu wykonawczego mowy. Przyczynę d. może stanowić uszkodzenie mięśni aparatu mowy (języka, podniebienia, gardła i krtani), zaburzenie czynności nerwów czaszkowych, tzw. opuszkowych (IX, X, XII i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dusznica bolesna stabilna

  (angina pectoris stabilisata, stable angina); dławica piersiowa, najczęstsza postać —>■ choroby niedokrwiennej serca. Cechuje się występowaniem charakterystycznego —» bólu wieńcowego, wywoływanego przejściowym niedokrwieniem mięśnia sercowego. Objawy d.b. zostały opisane już w 1768 r. przez Heberdena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi oddechowe

  {tractus respiratora, airways) (ryc. 5, 12); struktury anatomiczne łączące pęcherzyki płucne z atmosferą. Górne d.o.: jama ustna, jama nosowa, zatoki oboczne nosa, gardło. Dolne d.o.: krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki. Odgrywają ważną fizjologiczną rolę w doprowadzaniu powietrza do pęcherzyków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dystrofia miotoniczna

  (,dystrophia miotonica, myotonic dystro-phy); miotonia zanikowa, choroba Stei-nerta, genetycznie uwarunkowana choroba układu mięśniowego. Charakterystyczna jest triada objawów klinicznych: zanik mięśni (dystrofia), przetrwanie skurczu mięśniowego (miotonia) oraz zaburzenia wielonarządowe. Zanik obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi łzowe

  {tractus lacrimalis, lacrimal drainage system); zespół przewodów odprowadzających łzy z worka spojówkowego do jamy nosowej. Obejmują: punkty łzowe (górny i dolny), kanaliki łzowe (górny, dolny i wspólny), woreczek łzowy, przewód no-sowo-łzowy. Punkty łzowe, dolny i górny, stanowią początek dróg łzowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dystocja barkowa

  shoulder dystocia); trudności w urodzeniu barków po urodzeniu główki. Występuje w 0,25 — 1% porodów. Przedni bark jest poza spojeniem łonowym i nie ulega rotacji, tylny zaś sięga płaszczyzny wychodu miednicy. Występuje objaw żółwia (wysuwanie i cofanie główki). Postępowanie: opróżnienie pęcherza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie

  {tremor); rytmiczne, regularne, o małej amplitudzie ruchy naprzemienne różnych części ciała, zwykłe dalszych części kończyn (dłonie, stopy), ale także głowy, żuchwy lub języka. D. występuje w chorobach zaburzających czynność układu pozapiramidowego i móżdżku (np. choroba Parkinsona, —> choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  [tiemor musculorum, muscular tremor); szybkie, krótkotrwale, nieregularne skurcze całych pęczków włókien mięśniowych (d. pęczkowe, fascykulacje) lub pojedynczych włókien mięśniowych (d. włókienkowe, fibryłacje), występujące w spoczynku, spontanicznie lub po prowokacji mechanicznej (opukiwanie mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dur brzuszny

  (typhus abdominalis, typhoid fever); choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez pałeczkę (—■> Salmonella typki).Źródłem zakażenia jest chory człowiek lub nosiciel, który wydala bakterie z kalem, w mniejszym stopniu z moczem. Zakażeniu ulega woda, środki spożywcze, jarzyny; biernie bakterie przenoszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry