Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Piotr Klawer

  Św. Piotr Klawer, kapłan. Urodził się 1580 r. w Verdu (Katalonia). Mając 22 lata wstąpił do TowarzystwaJezusowego. Studiował filozofię w Palmie na Majorce, a teologię w Barcelonie. Stamtąd został wysłanydo Indii Zachodnich (Kolumbia). Tam otrzymał święcenia kapłańskie. Przez czterdzieści lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Rozalia

  łac. rosa - róża i lilium – lilia.Św. Rozalia, dziewica, pustelnica (ok. 1130 - 1165/1170?). Była pustelnicą, żyjącą w grocie na Sycylii.Do dnia dzisiejszego jest czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci. Wedługstarej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Pulcheria

  łac. pulchera – piękna.Św. Pulcheria, cesarzowa. Urodziła się 19 stycznia 399 r. w Konstantynopolu jako jedno z pięciorga dziecicesarza Arkadiusza. Otrzymała wszechstronne wykształcenie. Jej brat, Teodozjusz II, powołał ją dowspółrządzenia państwem, nadając tytuł augusty - cesarzowej (414)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wiktoryn

  Św. Wiktoryn, męczennik (+ ok. 98). Według “Martyrologium Romanum” ludność miasta i okolic Amiternumobrała go biskupem. Za panowania Trajana został skazany na zesłanie do Cotigliano. Tam przeztrzy dni wisiał głową w dół, następnie zmarł męczeńską śmiercią. Ciało jego przywieziono i pochowanow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef z Arymatei

  Św. Józef z Arymatei (I w.). Był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie sprawpaństwowych, prawnych i religijnych (Łk 23,50-53, Mt 27,57-58, Mk 15,42-46, J 19,38-42). WedługEwangelistów, Mateusza i Jana, był uczniem Jezusa. Nie zgodził się z decyzją Sanhedrynu skazującą Jezusana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Nikodem

  gr. nike - zwycięstwo oraz demos - lud; “zwycięzca ludu”.Św. Nikodem (I w.). Członek żydowskiego Sanhedrynu. Należał do wpływowej grupy religijnej - faryzeuszów(J 7,45-52; 19,39-42). Według Ewangelii św. Jana Jezus przeprowadził z nim nocną rozmowę opotrzebie “nowych narodzin” z ducha (J 3,1-11)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Ward

  Św. Małgorzata Ward, męczennica. Pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworuksiężnej Whitall w Londynie. Podczas prześladowań katolików za Henryka VIII aresztowanemu i skazanemuna śmierć księdzu pomogła uciec z więzienia. Z tego powodu została uwięziona i torturowana.Stracona 30...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Józef Kalasanty

  Św. Józef Kalasanty, kapłan (1550 - 1648). Urodził się w rodzinie szlacheckiej, w Paralta de la Sal naterenie Aragonii (Hiszpania). Po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie (1583), następniepodjął pracę duszpasterską oraz w administracji kościelnej. W kilka lat później towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy

  Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baourdy (+ 1878). Córka Palestyńczyków. Osierocona w trzecimroku życia. Wcześnie wstąpiła do józefitek, a te, dostrzegając w młodej zakonnicy niezwykłe dary Boże iuzdolnienia, skierowały ją do karmelu w Pau. Następnie przebywała w indyjskim Mengalore. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Monika

  gr. mónos - samotna, jedna, jedyna, sama.Św. Monika, wdowa (332 - 387). Urodziła się w Tagaście (Północna Afryka), w rodzinie chrześcijańskiej.Jako młodą dziewczynę wydano za urzędnika, Patrycjusza, który był poganinem. Małżeństwo nie byłozbyt udane. Jednak swoją łagodnością, taktem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry