Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Matki Boskiej Bolesnej

  Matki Boskiej Bolesnej. Tajemnica uczestnictwa Maryi w dziele Odkupienia towarzyszyła chrześcijanomod początku. W 1423 r. synod diecezji północnoniemieckich w Kolonii ustanowił to święto na swoimterenie. Pius VII po powrocie z napoleońskiej niewoli (1814) rozszerzył je na cały Kościół.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Genueńska

  Św. Katarzyna Genueńska, wdowa (1447 - 1510). Córka wicekróla Neapolu. W szesnastym roku życiazostała przymuszona do małżeństwa z Julianem Adoro, człowiekiem, który miał już pięcioro nieślubnychdzieci. Związek nie był szczęśliwy. Katarzyna przez kilka lat żyła w osamotnieniu, po czym podjęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Prot i św. Hiacynt

  Św. Prot i św. Hiacynt, męczennicy (+ 304?). Niewiele informacji zachowało się o nich. Podczas badańarcheologicznych prowadzonych w katakumbach Bazylii (1845), odkryto grób św. Hiacynta z dobrzezachowanym napisem. Spalone ciało było zawinięte w resztki drogocennego materiału. Św. Damazy,papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Magnus z Füssen

  łac. magnus – wielki.Św. Magnus z Füssen (+ ok. 772). Kształcił się w St-Gallen. Apostołował w okręgu Allgau. Potem wFüssen wybudował celę, która stała się zaczątkiem klasztoru. Uważany jest za założyciela i pierwszegoopata. Łączył pracę misyjną z osobistą ascezą. W Szwajcarii, Szwabii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Melchior Grodziecki

  Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan, w Cieszyniew 1582 r. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Ponowicjacie odbył praktykę nauczycielską w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Bronisława

  słow. broni- - bronić i -slaw – sława.Bł. Bronisława, dziewica (ok. 1200 - 1259). Urodziła się w Kamieniu na Śląsku. Krewna św. Jacka i bł.Czesława. Mając 16 lat wstąpiła do klasztoru norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnymdoszła do wyżyn modlitwy mistycznej. Jej relikwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Serafina de Montefeltro

  hebr. seraphim - płonący, palący.Bł. Serafina de Montefeltro, wdowa, ksieni. Urodziła się w Urbino 1434 r., w możnej rodzinie, spokrewnionejze starymi rodami włoskimi. W wieku 14 lat, wbrew jej woli, wydano ją za mąż za AleksandraSforze, który rządził wówczas w Pesaro. Po kilku latach małżeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wilhelm

  germ. ville- - chęć, wola i -hełm - opieka, pomoc.Św. Wilhelm, biskup (+ ok. 1075). Pochodził prawdopodobnie z Anglii. Był biskupem w Roskilde (Dania),a także doradcą króla Swena. Przeszedł do historii jako gorliwy apostoł wśród Duńczyków.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Aniela Salawa

  Bł. Aniela Salawa, tercjarka. Urodziła się 9 września 1881 r. w Sieprawie pod Krakowem. Jako młodadziewczyna podjęła pracę służącej. Odznaczała się urodą. Mając 32 lata została tercjarką. Posługiwałachorym, później rannym w szpitalach. Była człowiekiem modlitwy i umartwienia. Zmarła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz I Wielki

  Św. Grzegorz I Wielki, papież, doktor Kościoła (540 - 604). Na Wschodzie czczony jako Grzegorz Dialogos.Urodził się w rodzinie rzymskich patrycjuszów. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznająchwały ołtarzy. Będąc prefektem miasta, nie mogąc pogodzić służby Bogu i światu, porzucił karierę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt

Do góry