Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aniołowie

  Aniołowie są “duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie”(Hbr 1,14), aby im objawić plany Stwórcy oraz bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gerard

  germ. ger- - oszczep i -walt - rządzić, panować; “rządzący oszczepami”.Św. Gerard (Gellert), biskup, męczennik (977 - 1046). Urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji. Wmłodym wieku wstąpił do opactwa benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji. Studiował w Bolonii.W kilka lat później został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Michał archanioł

  Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13;12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę zLucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Kolumba Gabriel

  łac. columba – gołębica.Bł. Kolumba Gabriel, zakonnica. Róża Białecka urodziła się w 1858 r. w Stanisławowie. Szkołę średnią istudium nauczycielskie ukończyła u benedyktynek we Lwowie. Pracowała jako nauczycielka. Mając 23lata wstąpiła do benedyktynek. W kilka lat później wyjechała do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gabriel archanioł

  Św. Gabriel archanioł. Po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (8,15-26; 9,21-27). W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1,11-20) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadającmu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego(Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Władysław z Gielniowa

  Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440 - 1504). Urodził się w Gielniowie koło Opoczna.Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjąłimię zakonne Władysław. W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rafał archanioł

  Św. Rafał archanioł. Przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stojąw pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12,15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybierapospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mateusz

  hebr. imię teoforyczne - Mattanja - dar Jahwe, dany przez Boga.Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista (+ I w). Należał do grona dwunastu Apostołów. W Ewangelii św.Marka (2,14) jest nazwany: “Lewi, syn Alfeusza” z Kafarnaum. Jezus powołał go na swego ucznia, kiedypełnił urząd celnika (Mt 9,9-13). Mateusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Maurycy

  Św. Maurycy, żołnierz, męczennik (+ III w.). Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy byłdowódcą rzymskiej Legii tebańskiej, w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000osób stacjonował w Agaunum (dziś St-Maurice w Szwajcarii). Przed bitwą zażądano, aby żołnierze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Linus

  gr. imię mitologiczne, nosił je syn Apollina i muzy Terpsychory.Św. Linus, papież, męczennik (+ 76). Pierwszy następca św. Piotra Apostoła na stolicy rzymskiej. Pochodziłz Tuscji. Św. Ireneusz utożsamia go z Linusem wspominanym przez św. Pawła (2 Tym 4,21). Miałrządzić Kościołem w latach 67 - 76...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry