Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiona Faustyna Kowalska

  łac. faustus - błogi, szczęśliwy.Bł. Faustyna Kowalska, zakonnica. Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 r. w Głogowcu niedalekoŁodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery latapóźniej została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Aleksander Sauli

  Św. Aleksander Sauli, biskup (1534 - 1592). Urodził się w Mediolanie. Mając 17 lat wstąpił do bamabitów.W 1556 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studia w Pawii zakończył doktoratem. Był profesoremuniwersytetu, następnie generałem zakonu. W roku 1570 został biskupem w Alerii na Korsyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Antoni Chevrier

  Bł. Antoni Chevrier, wyznawca (+ 1879). Jałmużnik oraz organizator przystani dla ubogich i dzieci.Kongresy Eucharystyczne zawdzięczają mu swe powstanie. Jan Paweł II beatyfikował go w 1986 r.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan z Dukli

  Św. Jan z Dukli, kapłan (1414 - 1484). Urodził się w rodzinie mieszczańskiej. Po studiach na uniwersyteciew Krakowie wstąpił do zakonu franciszkanów. Zostawszy kapłanem pracował w różnych klasztorachMałopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. Działał w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Asyżu

  Św. Franciszek z Asyżu, diakon. Jan Bemardone urodził się w Asyżu 1182 r. Był synem zamożnego kupcaPiotra i Joanny Pica. Ojciec po powrocie z Francji do imienia syna Jan dodał Franciszek (Francuzik).Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swięty Kosma i św. Damian

  gr. Damios - imię bogini czczonej w Epidaurze.Św. Kosma i św. Damian, męczennicy (+ III w.?). Zachowało się wiele świadectw wczesnego kultu obuświętych. Zginęli śmiercią męczeńską w Cyrze (wschodnia Syria) podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana.Są patronami zgromadzenia jezuitów; Florencji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hieronim

  Św. Hieronim, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się około 340 roku w bogatej chrześcijańskiej rodzinie,w Strydonie (dzisiejsza Istria). Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Poskończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa - Trewiru, gdzie na życzenie rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wincenty de Paul

  Św. Wincenty de Paul, kapłan (1581 - 1660). Urodził się w rodzinie wiejskiej w Pouy niedaleko Dax(obecnie St-Vincent-de-Paul). Studiował w Tuluzie. Mając 19 lat został kapłanem. W latach 1605 - 1607miał przebywać w niewoli mauretańskiej w Tunisie (?). Od 1608 r. mieszkał w Paryżu. Tutaj został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

  żeńska forma bizant. imienia Tardsios; gr. teresis - obrona, opiekaŚw. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica. Maria Franciszka Teresa Martin urodziła się w Alencon (Normandia)w 1873 r., jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowanaw pobożnej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wacław

  WACŁAW sczechizowana forma imienia pol. Więcesław; Więce- - więcej i -sław – sława.Św. Wacław, król, męczennik (+ 929). Urodził się około 907 r. jako syn księcia czeskiego Wratysława I.Został wychowany przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. Starał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /978

  praca w formacie txt

Do góry