Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Święty Damazy I

  gr. damáo - ujarzmiam, oswajam; oswojony, ujarzmiony, łagodny.Św. Damazy I, papież. Urodził się około 305 r. w Hiszpanii. Za papieża Liberiusza (352 - 366) był diakonemi prezbiterem. Wybrany biskupem Rzymu (366), miał konkurenta Ursyna. Dopiero synod zwołany w378 r. ostatecznie rozstrzygnął spór. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam i Ewa

  ADAM hebr. ’adamah - ziemia, ziemski; sumer. adamu - mój ojciec

  EWA hebr. hawwah - żyjąca, dająca, życie, matka żyjących.

  Adam i Ewa, pierwsi rodzice (Rdz 2,7-3,24). Adam - pierwszy człowiek, praojciec ludzkości. Wedługrelacji biblijnej o stworzeniu Bóg ulepił go “z prochu ziemi i tchnął w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci: Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat

  Śwśw. Paweł Mi, Piotr Doung-Lac, Piotr Truat, męczennicy (+ 1838). Byli katechumenami. Gdy wybuchłoprześladowanie chrześcijan w Wietnamie, aresztowano ich, wtrącono do więzienia, poddano torturom.Zamęczono ich przez uduszenie. Beatyfikowani w 1900 r., kanonizowani w 1988.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Joanna Franciszka Frémyot de Chantal

  Św. Joanna Franciszka Frémyot de Chantal, baronowa, wdowa, zakonnica (1572 - 1641). Urodziła się wDijon. Ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Mając niecałe dwa lata straciła matkę. Otrzymałastaranne wykształcenie. W 1592 r. poślubiła Krzysztofa II barona de Chantal, z którym miała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Aniołów Wüllenweber

  Bł. Maria od Aniołów Wüllenweber, zakonnica (+ 1907). W 1888 r. założyła zgromadzenie Sióstr Salwatorianek.Była w nim pierwszą przełożoną. Beatyfikował ją Paweł VI (1968).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastazy I

  Anastazy I, papież. Pochodził z Rzymu. Na stolicę Piotrową wybrany w 399 r. Szczególną troską otoczyłKościół afrykański. Zmarł 19 grudnia 401 r. Św. Augustyn nazwał go “mężem apostolskiej gorliwości”.W ikonografii przedstawia się św. Anastazego w papieskim stroju pontyfikalnym. Jego atrybutem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Łucja

  łac. Lucia - urodzona o wschodzie słońca.Św. Łucja, dziewica, męczennica (+ ok. 304). Pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Po torturach, którymiusiłowano ją skłonić do porzucenia wiary, poniosła śmierć męczeńską przeszyta mieczem. Imię jej wymieniasię w Kanonie rzymskim. Jest patronką Toledo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek Ksawery

  Św. Franciszek Ksawery, kapłan. Urodził się w 1506 r. na zamku Xavier (Hiszpania). Ojciec był doktoremuniwersytetu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry. W 1525 r. Franciszek podjął studiateologiczne w Paryżu. Uzyskawszy stopień magistra wykładał w kolegium. Zaprzyjaźnił się wtedy zIgnacym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Romaryk

  germ. hrom- - sława i -rik - pan, władca.Św. Romaryk, opat. Pochodził z rodu Merowingów. Pełnił wysoką godność na dworze króla TeodebertaII. Zrezygnował z zaszczytów i udał się do Luxeuil, gdzie został mnichem. Około 620 r. otrzymał odkróla posiadłość Villa Habendum w Wogezach. W niej ze swoim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świięty Jan Damasceński

  Św. Jan Damasceński, kapłan, doktor Kościoła (ok. 675 - ok. 749). Urodził się w Damaszku w chrześcijańskiejrodzinie arabskiej. Był synem ostatniego namiestnika miasta. Jan przez kilka lat pełnił obowiązkilogoteta - przedstawiciela ludności chrześcijańskiej wobec kalifa. Z powodu zaostrzenia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt

Do góry