Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  (-, glomerular fiłtration); f. zachodząca w ciałkach nerkowych (dawna nazwa kłę-buszki nerkowe) poprzez ścianę naczyń włosowatych do światła torebki; dotyczy osocza krwi. Filtrowanejestok. 20% wody osocza oraz rozpuszczone w niej substancje o masie cząsteczkowej poniżej 70 000.

  F. zachodzi dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gammakamera

  (-, gamma camera); podstawowe urządzenie do —> scyntygrafii radioizotopowej. Składa się z 2 zasadniczych części: —*detektora promieniowania (głowicy) i konsoli. Detektor, umieszczony na statywie z ruchomymi ramionami, zbudowany jest zazwyczaj z pojedynczego kryształu scyntylacyjnego (jodek sodu aktywowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fliedner Teodor

  (1800-1864); duchowny ewangelicki, organizator i propagator idei usprawnienia działalności opiekuńczo-pielęgna-cyjnej poprzez podniesienie poziomu przygotowania diakonis protestanckich. W 1836 r. założył w Kaiserswerth pierwszy wzorowy zakład dla diakonis, spełniający funkcje łeczniczo-opiekuńcze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka zawodowa

  (—, proffessional ethics); —+ etyka szczegółowa odnosząca się do przedstawicieli danego zawodu i problemów moralnych z nim powiązanych. Zasady te są często zapisywane w —»■ kodeksach etyki, np. pielęgniarek, dziennikarzy czy sędziów. Wypracowanie własnych zasad etyki i sposobu kontrolowania ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca

  (ielectrostimulatio cordis, cardiac pacing); metoda —+ ełektroterapii stosowana w zaburzeniach rytmu serca spowodowanych upośledzeniem wytwarzania pobudzeń w układzie bodźcotwórczym serca łub ich przewodzenia. Może być stosowana jako —> elektrostymulacja serca czasow*a lub —► elektrostymulacja serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko chore przewlekle

  (-, chronicałly ill child); dziecko, które cierpi na chorobę nieuleczalną, nawracającą łub postępującą, trwającą rok lub dłużej. Przykłady dz.p.ch. stanowią dzieci z wrodzonymi wadami ośrodkowego układu nerwowego, serca, białaczką, nowotworami złośliwymi, wrodzonymi chorobami metabolicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  (-, euthanasia); „dobra śmierć" (od greckiego eu - dobry, thanatos - śmierć), działanie lub zaniechanie prowadzące do skrócenia życia człowieka dla jego dobra, najczęściej w celu eliminacji cierpienia. W publicystce i prawie najczęściej mówi się o e. jako aktywnym pozbawieniu życia człowieka na jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca stała

  (ielectrostimulatio cordis continua, per-manent cardiac pacing); metoda leczenia elektrostymulacja serca przez wszczepienie na stałe układu stymulującego. Wskazania do e.s.s. mogą być lecznicze, związane z aktualnymi zaburzeniami rytmu, lub profilaktyczne, wynikające z przewidywanego nasilenia istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko terminalnie chore

  (-, child terminałly iłl); dziecko umierające (umieranie to proces, który ma określony koniec i skutki, ale trudno jednoznacznie określić jego początek, śmierć _natomiast jest zdarzeniem, które można dokładnie określić w czasie). Dz.t.ch. próbując pojąć własną sytuację, stopniowo rozwija...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farmakoterapia celowana

  (-, direct transcatheter pharmacothera-py); metoda leczenia polegająca na bezpośrednim podawaniu leków do tętnicy zaopatrującej zmiany chorobowe. W wielu przypadkach taka forma podania leku daje lepsze wyniki leczenia przy stosowaniu mniejszych dawek, przez co zmniejsza się efekty uboczne stosowania leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry