Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUTOPREPARATY

  Preparaty pobrane z organizmu odpowiednio przechowane, czasemprzetworzone lub spreparowane, które w celach leczniczych czyregeneracyjnych zostają użyte w tym samym organizmie, z którego zostaływcześniej pobrane. Patrz: -> AUTOSZCZEPIONKA, -> HEMOTERAPIA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUROSKOPIA

  Zdolność dostrzegania promieniowania wydzielanego przez człowieka ->AURY i wnioskowania na podstawie kształtu, barwy i natężenia tegopromieniowania o stanie zdrowia obserwowanego osobnika. Zdolność tę wwysokim stopniu posiadał -> OSSOWIECKI, stwierdza ją także u siebiewiększość ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOHIPNOZA

  Umiejętność wywoływania stanów hipnotycznych własną wolą bez udziałuhipnotyzera. Z opisu wypadków zapadania w letarg, rzekomych śmierci,stanów ekstazy, mistycznego uniesienia itp. zjawisk wynika, że wiele znich powstaje w wyniku -> AUTOSUGESTII czy -> AUTOSUGESTII HIPNOGENNEJ.

  W medycynie orientalnej, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

  Proces samorozwoju sterowanego w sposób świadomy przez zainteresowanego.Proces autokreacji wspiera się na trzech zasadniczych filarach: wiedzy osamym sobie; znajomości praw rozwoju i własnych potrzeb oraz silnej wolido realizacji zakładanych celów. Jak wykazują doświadczenia, najtrudniejzdobywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOLIZA

  W klasycznej medycynie oznacza proces trawienia obcych i własnychobumierających tkanek. W medycynie niekonwencjonalnej pojęcia tego używasię dla opisu techniki -> GŁODÓWKI całkowitej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMASAŻ

  -> MASAŻ wykonywany na samym sobie. Twierdzi się, że automasaż powinienbyć powszechną metodą -> AUTOTERAPII. W szczególności takie techniki,jak -> REFLEKSOTERAPIA, -> AKUPRESURA, czy zbliżone do masażu -> MUDRY,-> REIKI, -> BSM i inne, mogą i powinny być z powodzeniem stosowaneprzez każdego. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYCZNE PISMO

  Zdolność samoczynnego, nieuświadomionego pisania, która pojawia sięczasem w stanie -> HIPNOZY i przypomina rozszczepienie osobowości. Osobapoddana hipnozie jest w stanie wykonywać różne czynności, np. rozmawiaćz hipnotyzerem, a jednocześnie, zupełnie sobie tego faktu nieuświadamiając, pisać jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURA

  Promieniowanie emanujące z człowieka i tworzące wokół niego swoistąotoczkę zwaną również -> EMANACJĄ, -> BIOPOLEM lub aureolą. Najsilniejwystępuje w okolicach głowy. Niektórzy ludzie posiadają zdolnośćwidzenia aury, a nieliczni potrafią z jej kształtów, kolorów i natężeniawnioskować o stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURASKOPIA

  Interesująca hipoteza wysunięta przez dr Hannerole Auras-Blank z RFN, wgktórej wyschnięte rozmazy krwi, sfotografowane i znacznie powiększonetworzą mapę ciała ludzkiego, na której zaznaczają się różne choroby iuszkodzenia ciała. Autorka tej hipotezy twierdzi, że za pomocąauroskopii jest w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  Wstrzemięźliwy tryb życia, wyrzekanie się przyjemności, umartwianie sięmające m.in. prowadzić do doskonalenia wewnętrznego i cnót.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt

Do góry