Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gruczolak gruczołu krokowego

  {adenoma prostatae, benign hyperpłasia of prostatę); kliniczna nazwa powiększenia gruczołu krokowego (stercza), spowodowanego rozrostem tkanki gruczołowej, łącznej i mięśni gładkich wewnętrznej strefy gruczołu (gruczołakowłókniako-mięśniak). Występuje u mężczyzn po 50. rż., prawdopodobnie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kości i stawów

  Gostitis et arthritis tuberculosa, tuberculous osteomyelitis and arthritis); choroba spowodowana zakażeniem prątkami gruźlicy. Obecnie występuje (ponownie) nie tak rzadko, zwykle bywa zajęty staw biodrowy, staw kolanowy, kręgosłup, bliższa część kości udowej łub paliczek w obrębie ręki. Zapalenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł krokowy

   orostata imaging); prawidłowy g.k. nie jest widoczny na zdjęciach przeglądowych miednicy. Badanie USG przez powłoki jamy brzusznej lub sondą doodbytniczą (TRUS) umożliwia obrazowanie gruczołu w różnych płaszczyznach, a także ocenę jego wielkości i objętości. Badanie TRUS pozwala na rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica płuc

  (■tuberculosis pulmonum, pulmonary tuberculosis); choroba zakaźna wywołana przez prątki gruźlicy wykryte przez Roberta Kocha w 1892 r. Prątki w około 95% usadawiają się w układzie oddechowym, a w 5% w innych narządach (—> gruźlica pozapłucna). Źródłem zakażenia są chorzy ludzie lub zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  gruczoł łzowy

  (glandula lacńmalis, lacrimał gland); część wydzielnicza —> narządu łzowego wytwarzająca warstwę wodną filmu łzowego (—► łzy). Leży powyżej kąta bocznego powieki, przedzielony jest ścięgnem mięśnia dźwigacza powieki na część oczodołową (większą) i powiekową (mniejszą). Prze-wodziki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka

  (febris, fever); podwyższenie ciepłoty ciała powyżej górnej granicy normy, tj. 37°C. G. jest ogólnoustrojowym odczynem na działanie różnorodnych czynników. Wzrost ciepłoty odbywa się za pośrednictwem ośrodka termoregulacji, regulującego wytwarzanie i oddawanie ciepła, który pod wpływem tych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica pozapłucna

  (tuberculosis extrapulmonalis, extrapul-monary tuberculosis); jest wczesnym markerem zakażenia wirusem HIV, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych i hematologicznych (limfopenia). Zakażenie prątkami może się szerzyć drogą krwionośną, chłonną i dotyczyć wszystkich narządów z wyjątkiem mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudka

  (papula, pąpule); wykwit pierwotny skóry, wyniosły, spoistości większej od skóry otaczającej, rozmaitej wielkości, ustępujący bez blizny. G. mogą być: 1) naskórkowe, w następstwie przerostu naskórka (brodawki); 2) skórne obrzękowe, związane z obrzękiem skóry (rumień wielo-postaciowy wysiękowy) lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glukagon

  (-, glucagon); hormon wytwarzany i magazynowany przez komórki A wysp trzustkowych. Ma budowę połipeptydo-wą. Uwalnianie g. jest regulowane przez liczne czynniki. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy krwi pobudza wydzielanie g.,wzrost zaś stężenia glukozy ma działanie hamujące. Wydzielanie g. pobudza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota

  isurditas, surdity); całkowity —> niedo-słuch. Może dotyczyć jednego lub obu uszu. Może być: 1) przewodzeni owra (uszkodzenie aparatu przewodzącego dźwięk); 2) odbiorcza (uszkodzenie zakończeń nerwu słuchowego); 3) mieszana; 4) centralna (uszkodzenie szlaków i ośrodków słuchowych). G. wrodzona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry