Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grzybica pochwy

  (kolpitis mycotica, colpomycosis); przyczyna 25% zapaleń pochwy, 90% zakażeń grzybiczych jest drożdżycą (zakażenieCandida albicans): pochwy, sromu i szyjki macicy. Czynniki usposabiające: cukrzyca i cukromocz, antybiotykotera-pia, sterydoterapia, antykoncepcja hormonalna, ciąża (występuje u 10—30%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helicobacterpylori

  {Helicobacterpylori); bakteria o wyglądzie spirali wytwarzająca ureazę. Występuje w błonie śluzowej żołądka i w ogniskach metaplazji błony śluzowej żołądka, w dwunastnicy pod warstwą śluzu na nabłonku: nie wnika do komórek nabłonka. Rola tej bakterii nie jest dokładnie wyjaśniona, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybica strzygąca

  (trichophytiasis, tinea trichophytica); może dotyczyć głowy owłosionej, skóry gładkiej i paznokci (—>■ g. paznokci). Odróżnia się: 1) g.s. głęboką głowy owłosionej, brody i skóry gładkiej, wywołaną przez grzyby zoofilne (odzwierzęce). Charakteryzuje się ona wyniosłymi, ostro zapalnymi guzami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka reumatyczna

  (/ L ris rheumatica, rheumatic fever); ogół-noustojowy proces zapalny dotyczący tkanki łącznej, związany z przebytym zakażeniem paciorkowcem hemolizującym grupy A. Warunkiem wystąpienia g.r. jest wytworzenie przeciwciał przeciw antygenom paciorkowców i utrzymywanie się tych bakterii w gardle lub drogach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica skóry

  {.tuberculosis cutis, tuberculosis of skin); czynnikiem wywołującym są ludzkie prątki kwasooporne, rzadziej bydlęce, jeszcze rzadziej ptasie - atypowe, powodujące niecharakterystyczne zmiany na skórze. Wyłącznie skóry dotyczą zakażenia zewnątrzpochodne, częściej występują zakażenia wewnątrzpochodne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi

  (-, blood group system); grupy wyrażają serologiczne zróżnicowanie krwi w obrębie jednego gatunku, dotyczące krwinek czerwonych, białych, płytkowych i białek osocza. Substancje grupowe, znajdujące się na powierzchni komórek, mają cechy —»■ antygenów uwarunkowanych genetycznie. Antygeny te mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulocytopenia

  igranulocytopoenia)-, stan zmniejszenia bezwzględnej liczby granulocytów. Towarzyszy mu zazwyczaj zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych (poniżej 4,0 G/ł). G. wyjątkowo rzadko może być wrodzona, najczęściej jest nabyta. Przyczyny: polekowe (leki tyreostatyczne, cytostatyczne, chloramfenikol, doustne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyspanseryjne_

  (-, speciał care groups); grupy szczególnej troski; postać ambulatoryjnej opieki środowiskowej lub specjalistycznej. Obejmuje się nią osoby z chorobami wymagającymi systematycznej kontroli ze względu na następstwa choroby, sposób leczenia łub zagrożenie szerzeniem się choroby. Włączenie do g.d...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gronkowce chorobotwórcze

  (—, pathogenic staphyłococcus); za chorobotwórcze uważa się szczepy wytwarzające koagułazę, tj. koagułazododatnie. Granice pomiędzy chorobotwórczością a jej brakiem u g. są bardzo umowne, często zależne od aktualnej odporności zakażonego organizmu. Są szczególnie niebezpieczne w zakażeniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi, układ Rh

  (-, Rh błood group system]; układ grupowy Rh uwarunkowany jest genetycznie. Geny Rh znajdują się na chromosomie 1.Gen D kontroluje syntezę antygenu D, a gen CE syntezę antygenów C, c, E, e. Wyróżnia się na powierzchni krwinki czerwonej 5 klinicznie istotnych antygenów D, C, c, E, e. Na jednym chromosomie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 182

  praca w formacie txt

Do góry