Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy robocze powtarzalne

  ruchy robocze powtarzalne; kolejno powtarzane jednakowe ruchy pojedyn­cze, np. naciskanie odpowiedniej za­padni w stole ślusarskim, obracanie pokrętła itp. Ruchy te angażują stale te same mięśnie lub grupy mięśni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze seryjne

  ruchy robocze seryjne; ruchy złożone składające się z pewnej liczby ruchów pojedynczych, wykonywanych w okre­ślonej kolejności.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytm pracy

  rytm pracy; powtarzanie czynności w jednakowym czasie. Kolejność ru­chów roboczych powinna sprzyjać rytmowi i automatyzacji ruchów. Rytmiczność zapewnia mniejsze zużycie energii, mniejsze zmęczenie i prowadzi do automatyzacji ruchów, gwarantują­cej dużą wydajność pracy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność testu

  rzetelność testu; stanowi jedno z kry­teriów jego diagnostyczności i jest obliczana w postaci współczynnika rzetelności. Oznacza dokładność, z ja­ką test mierzy daną cechę czy ich zespół. Wartość testów psychologicz­nych określa się m.in. za pomocą współczynników rzetelności i trafności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze kontrolowane i swo­bodne

  ruchy robocze kontrolowane i swo­bodne; z punktu widzenia fizjologicz­nego r. r. kontrolowane powstają w wyniku działania mięśni lub dwóch grup mięśni. Pierwsza grupa mięśni działa w jednym kierunku, druga prze­ciwdziała, hamuje i reguluje, aby w pewnym momencie umożliwić zamie­rzony ruch roboczy. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy ciągłe; ruchy nadążne

  ruchy ciągłe; ruchy nadążne; stero­wane są na bieżąco. Należy do nich zdecydowana większość ruchów użyt­kowych człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwórka Koszli

  rozwórka Koszli; rodzaj -> ortezy utrzymującej uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Składa się z odpowiednio ukształconej ramy oraz szelek mocujących ją do ciała dziecka. Stosowana we wczesnym leczeniu dysplazji biodra wrodzonej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy mimowolne

  ruchy mimowolne; ruchy powstające bez udziału woli, m.in. odruchy, sterowane na najniższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy) według schematu łuku odruchowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoczesność i symetria ruchów roboczych

  równoczesność i symetria ruchów roboczych; oparte są na następujących prawidłach: a) obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie; b) ruchy rąk mogą równo­cześnie odbywać się w kierunkach prze­ciwnych pod warunkiem, że będą one symetryczne; c) obie ręce mogą być bezczynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze

  ruchy robocze; krótkie i zamknięte w sobie ruchy, które często się po­wtarzają w typowej formie i dotyczą bezpośrednio przebiegu pracy. W or­ganizacji pracy stosuje się sześć zasad polegających na oszczędności ruchów roboczych o charakterze ogólnym, przy czym należy pamiętać, że są one ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt

Do góry