Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIOELEKTRONIKA

  Niezwykle interesująca i niestety nie mniej skomplikowana koncepcjapróbująca objaśnić podstawowe problemy energii życia. Jej współtwórcąjest -> SEDLAK Włodzimierz, który tak pisze: "Bioelektronika towłaściwie biologia submolekularna, czyli takie pojmowanie żywej materii,w którym liczą się jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIGMEETING

  Forma zbiorowego leczenia niekonwencjonalnego stosowana przez wielu ->BIOENERGOTERAPEUTÓW, w tym m.in. przez -> HARRISA, -> NARDELLEGO, ->FELLMANA, -> KASZPIROWSKIEGO. Podczas bigmeetingu stosowane są różnetechniki zawierające przede wszystkim elementy -> SUGESTII i -> HIPNOZY.

  Toczy się spór o skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGETYKA

  W nauce klasycznej, dział wiedzy o molekularnych podstawach przemianenergetycznych w organizmach żywych. Zajmuje się m.in. procesamifotosyntezy, fermentacji, oddychania, krążeniem materii w świecie żywym,przepływem energii w komórce, zasadami termodynamiki, biosyntezą, budowąi funkcjonowaniem struktur...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS ENERGETYCZNY

  Wyraża się różnicą pomiędzy ilością energii uzyskiwanej w drodzeprzetwarzania spożytych pokarmów a ilością energii zużywanej przezorganizm w tym samym czasie. Organizm zużywa dostarczaną energię napodstawową przemianę materii, utrzymywanie ciała w stanie -> HOMEOSTAZY oraz na różne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGIA

  Czym jest bioenergia w zjawiskach paranormalnych ? Wielu przedstawicieli-> PSYCHOTRONIKI, twórców jej teoretycznych i praktycznych działów niedaje na to pytanie konkretnych odpowiedzi. W bioenergii widzi się głównąsiłę sprawczą wielu na poły wyjaśnionych lub zupełnie nie dających sięjeszcze wyjaśnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILOKACJA

  Wydzielenie z ciała konkretnej osoby sobowtóra (fantoma, dwójnika,fluidala, istoty astralnej), który może posiadać wiele cech fizycznych,czasem daje się fotografować, wykonywać pewne czynności mechaniczne, atakże wykazywać znaczą niezależność psychiczną i umysłową od swego"bliźniaka".

  Szczegółowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGOTERAPIA

  Leczenie bioenergią wyzwalaną podczas kontaktu -> BIOENERGOTERAPEUTY zpacjentem. Dawniejsze nazwy bioenergoterapii to -> MESMERYZM, ->MAGNETYZM, -> PRANOTERAPIA.

  Podstawową, nie udowodnioną jeszcze, alepotwierdzaną wciąż w praktyce, kładącą podwaliny pod teoriębioenergoterapii hipotezą jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIO - BOOM

  Tak nazywa się czasem niezwykle dynamiczny rozwój nauk biologicznych a wszczególności różnych technik i technologii wykorzystujących energiebiologiczne na potrzeby techniki w ramach nowej nauki nazywanejbiotechnologią. Chodzi tu już nie tylko o przetwórstwo spożywcze, ale o"myślące" maszyny, inżynierię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOFEDBACK

  Ang. - biologiczne sprzężenie zwrotne. Termin wprowadził N. Wiener wodniesieniu do cybernetyki, a J. Kamly w medycynie. Ogólnie oznaczazdolność do wyczuwania organów ciała i wpływania na zmiany w ichfunkcjonowaniu (np. rytmu pracy serca).

  W wykrywaniu i wywoływaniuzjawiska biofedbacku pomocne mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIODIAGRAM

  Wykres wskazujący korzystne i niekorzystne okresy w życiu człowieka,opracowany na podstawie długości trzech podstawowych biocykli:fizycznego (F), który ma rytm 23-dobowy, psychicznego (P) o rytmie28-dniowym oraz intelektualnego (I) z rytmem 33-dniowym. Wszystkiebiorytmy biegną od dnia urodzenia.

  Pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry