Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOMBARDOWANIE

  Jedna z technik socjoterapeutycznych realizowanych w ramach szerszejmetody rozwijania ludzkich możliwości. Osoby uczestniczące w seansiebombardowania są losowo poddawane wszechstronnej ocenie grupy co do ichplanów, możliwości, cech i ograniczeń.

  Z reguły grupa dostarcza bombardowanemu sporo materiałów do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORAGOGLANDYNA 100

  Preparat opracowany przez prof. -> BRZOSKO Witolda. Jest to wyciągoleisty z nasion -> OGÓRECZNIKA LEKARSKIEGO. Jego szczególnie cennewłaściwości wynikają z tego, że w leku tym jest obecny kwas tłuszczowy -gamma-linolenowy (GLA). Lek nie wykazuje działań ubocznych, wpływanatomiast skutecznie na zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPOLE

  Pole fizyczne istniejące wokół organizmów żywych o zróżnicowanej,niejednorodnej naturze i strukturze. Istnienie biopola zostałostwierdzone przy zastosowaniu wielu metod fizycznych, analitycznych ihipotetycznych na podstawie bezpośredniej obserwacji i pomiarów samegozjawiska lub przez analizę skutków przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOINFORMACJA

  Odbieranie informacji pomiędzy organizmami żywymi na odległość. W jejramach może dochodzić do wzajemnego telepatycznego oddziaływania międzyludźmi i zdalnego widzenia obiektów. Zdolność do bioinformacji jestrealizowana poza znanymi narządami zmysłów, a jej objaśnienia możnam.in. szukać w mechanice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

  Ogólna nazwa dla procesów wykorzystywanych w różnych metodach itechnikach terapii autogennej: -> AUTOSUGESTII, -> AUTOHIPNOZY, ->RELAKSACJI itp., prowadzących m.in. do ->EUTONII.

  W realizacji procedurBSZ wykorzystuje się m.in. muzykę, specjalne nagraniadźwiękowe,elektroniczną aparaturę pomiarową i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLUMINESCENCJA

  Nieinwazyjna metoda badania organizmów żywych przez zastosowanie różnychnukleotydów w celu sprowokowania emisji fotonowej. Zjawisko, któreczasem wykorzystuje się przy badaniu problemów -> PSI.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMASAŻ

  Pojęcia biomasaż używa -> ABRAMOWSKI dla "przyłożenia ręki do ciaładrugiego człowieka, najczęściej chorego, w celu osiągnięcia określonychskutków terapeutycznych". Patrz: -> DOTYK.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPIERWIASTKI

  Biometale. Metale życia. Mikroelementy. Wreszcie pierwiastki śladowe totyle samo, co właśnie biopierwiastki.

  Są to pierwiastki występujące worganizmie w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku komórek organizmu wminimalnych, często śladowych milionowych, częściach grama, mimo to sądla życia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPLAZMA

  Nazwą bioplazma obdarza się wiele nieuchwytnych i trudnych do opisaniajęzykiem nauki zjawisk związanych z różnymi stanami energetycznymimaterii i pojęciami -> BIOPOLA i -> BIOENERGII.

  Wg -> SEDLAKA, faktycznego twórcy tego pojęcia, bioplazma jest stanem materiiożywionej, uwarunkowanym chemicznymi reakcjami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGRAWITACJA

  Hipotetyczna zdolność człowieka do wytwarzania na drodze specyficznejaktywności psychicznej pola o naturze zbliżonej do grawitacji ziemskiej.Hipotetyczne siły występujące w organizmach żywych stanowiące podstawęich różnorodnych funkcji psychoenergetycznych.

  Zjawisko biograwitacjinie jest tożsame z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt

Do góry