Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CEREBROLOGIA

  Nauka o budowie i funkcjonowaniu mózgu. Mówi się czasem, że jest tonauka, która ma najwięcej do odkrycia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BSM

  Bioemancyjne sprzężenie z mózgiem. Opracowana przez mgr EugeniuszaUchnasta technika samoleczenia zbliżona do metod -> MUDRY i -> REIKI.Polega na trzymaniu na głowie rąk w odpowiednim miejscu i odpowiednimułożeniu przez pewien czas (około 10 - 15 min.).

  Wg tej koncepcji międzyposzczególnymi ośrodkami kory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFS

  CFS (Chronic Fatigue Syndrome) co można przetłumaczyć jako ZespółObjawów Uporczywego Zmęczenia. Po AIDS, który był i jest poważnymostrzeżeniem, że bariery immunologiczne człowieka nie funkcjonująsprawnie, pojawiło się nowe zagrożenie, sygnalizowane na razie przeznieliczne doniesienia w prasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁŁYSZKO KRZYSZTOF

  Psychotronik. Twórca interesującej koncepcji-> ENERGETYZATORÓWpobudzających m.in. -> CZAKRAMY. Produkuje na specjalne zamówienia->TALIZMANY. Jego pasją jest odczytywanie przepowiedni -> NOSTRADAMUSA.Uprawia też -> HIPNOZĘ. Autor wielu interesujących artykułów na temat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUTA

  Najpopularniejszy polski diabeł. Spełniał różne funkcje. Był takżeczasem życzliwy ludziom. Ot diabeł - polski patriota.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOYM MICHAŁ

  (1612 - 1670). Polak węgierskiego pochodzenia. Jako pierwszy Europejczykprzeniósł na nasz grunt wiele tajemnic -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNY. W Chinachprzebywał dwukrotnie jako misjonarz w latach 1644 - 1670.

  Pilnie zgłębiał rozległą wiedzę medyczną ówczesnych Chin, która miała już zasobą tysiące lat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIORYTMY

  Rytmy biologiczne. Cykliczne zmiany w procesach fizjologicznych: dobowe,tygodniowe, miesięczne, sezonowe, roczne, wieloletnie, pływowe.Znajomość biorytmów. pozwala wybierać najskuteczniejsze momenty dlazastosowania różnych zabiegów. Patrz -> RYTMY KOSMICZNE, ->CHRONOTERAPIA, -> KANAŁY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓL

  Wrażenie, które powstaje wskutek zewnętrznych lub wewnętrznychpodrażnień zakończeń specjalnych nerwów czuciowych. Odpowiednio silneimpulsy przebiegają skomplikowaną drogą aż do kory mózgowej, gdziewrażenie bólu jest uświadamiane. Ból sam w sobie nie jest ani chorobą,ani bezpośrednim zagrożeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOTECHNOLOGIA

  Nauka o wykorzystaniu naturalnych procesów biologicznych w przemyślespożywczym, farmaceutycznym, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, mikroelektronice, inżynierii chemicznej itp. Uważa się, żeco najmniej trzy czynniki decydują o randze i znaczeniu biotechnologii.

  Pierwszym jest stały postęp w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

  Wg Małej Enc. Medycyny: "Pojęcie prawno-lekarskie dotycząceprzekroczenia przez lekarza norm prawnych lub zawodowych: działanie lubzaniechanie wbrew ogólnie przyjętym aktualnym zasadom i wymaganiomwiedzy lekarskiej (...).

  Błąd lekarski pociąga za sobą odpowiedzialnośćlekarza: karną, cywilną, zawodową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt

Do góry