Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej

  skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej; opracowana przez amerykańskiego psychologa E. A. Dolla w 1953 r., służy do oceny przystosowania do życia i ujmuje, wyniki w postaci wieku społecznego i ilorazu społecznego. Oddaje cenne usługi przy ocenie stanu dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale badania postaw

  skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby. W psychologii społecznej przyjęto kilka rodzajów skal postaw, wśród których najbardziej popularne to skale typu Lickerta i Thurstona. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schorzenia psychosomatyczne

  schorzenia psychosomatyczne; powstałe pod wpływem konfliktowych przeżyć i nagromadzonych napięć emocjonalnych działających jako czynniki silnego stresu. Klasycznymi postaciami s. p. są wrzody żołądka i jelit, astma, choroby skórne, dolegliwości sercowe. Istnieją placówki lecznicze (poradnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seguin Eduard

  Seguin Eduard (1812-1880): francuski lekarz mający wielkie zasługi jako pionier w dziedzinie kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Przy szpitalu psychiatrycznym założył pierwszą szkołę dla głębiej upośledzonych umysłowo. Podkreślał konieczność oddziaływania wychowawczego, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekcja rehabilitacji zawodowej

  sekcja rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna działu służb społecznych w zespole opieki zdrowotnej zajmująca się rehabilitacją zawodową inwalidów i innych osób niepełnosprawnych. Do jej zadań należy: 1) ustalanie potrzeb i opracowywanie planów rozwoju rehabilitacji zawodowej na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja uczniów do szkół specjalnych

  selekcja uczniów do szkół specjalnych; dokonywana jest obecnie w Poradniach Wychowawczo-Zawodowych przez zespół kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel dziecka i dyrektor poradni (Dz. U. nr 39, 1974, Dz. U. nr 7, 1975), a w razie potrzeby lekarz. Dzieci podejrzane o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delekcja zawodowa psychologiczna

  selekcja zawodowa psychologiczna; całokształt działań, których celem jest optymalna ocena przydatności kandydata do określonego zawodu lub stanowiska pracy. Badania selekcyjne przeprowadza się w dużych zakładach pracy stosując standardowe techniki; nierzadko oceniany jest także poziom intelektualny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych

  separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych; w przypadku wrodzonych lub wcześnie nabytych wad, powodujących poważne ograniczenia rozwoju i wymagających dłuższego leczenia szpitalnego, a potem rehabilitacji w warunkach zamkniętego zakładu leczniczego, występuje konieczność umieszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo

  samobójstwo; targnięcie się na wła­sne życie uwarunkowane bardzo trud­nymi sytuacjami życiowymi lub czyn­nikami kulturowymi (harakiri, kami­kadze). Najczęściej jest skutkiem za­burzeń psychicznych (depresji, lęku, nakazujących omamów słuchowych, urojeń). W' depresji zdarza się czasem, że chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena

  samoocena; ocena własnych możli­wości związana z obrazem samego siebie, która dość często u osób nie­pełnosprawnych odbiega od rzeczywi­stości. Ze względu na istotne znacze­nie samooceny dla akceptacji inwa­lidztwa stosuje się -> psychoterapię, celem doprowadzenia w samoocenie do zmian korzystnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt

Do góry