Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZARNA DZIURA

  Region czasoprzestrzeni, w którym panuje tak silne przyciąganiegrawitacyjne, że nic, nawet promień świetlny nie może tego rejonuopuścić. Stąd te oryginalne skupiska materii zwane czarnymi dziurami niesą widoczne, a ich istnienie dowodzone jest innymi metodami obserwacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEJA VU

  Franc. - już widziane. Nie wyjaśnione dotąd opisywane często poczucieczy złudzenie, że aktualnie postrzegane zjawisko lub przeżywane uczucie,było już kiedyś przez nas widziane bądź doświadczane. Zjawisko deja vu jest często przytaczane na dowód istnienia zjawiska -> JASNOWIDZENIA, aszczególnie ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNA MAGIA

  Czynności i manipulacje zmierzające do zapewnienia panowania nad światemi innymi ludźmi. Czarna magia nie jest jednoznacznie "zła". Częstoprzeciwstawiana jest -> BIAŁEJ MAGII, która czyni "dobro". Wydaje sięjednak, że przemożnym celem uprawiających czarną magię jest przedewszystkim chęć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skoki lekkoatletyczne

  skoki lekkoatletyczne; konkurencja wchodząca w skład współzawodnictwa sportowego inwalidów. W zależności od rodzaju i stopnia poszkodowania inwalidzi wykonują niektóre tylko s. 1., także w formie zabawowej i rekreacji fizycznej. Niewidomi (-» grupa startowa inwalidów I): skoki w dal z miejsca — z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła chwytu

  siła chwytu; zdolność rozwijania potrzebnej siły w chwycie. Jest traktowana przez wielu specjalistów jako obiektywna ocena sprawności fizycznej i jeden z ustalonych parametrów określających wydolność fizyczną ręki. Uważa się ją za wykładnik zdrowia oraz podstawę osiągnięcia sukcesów w ręcznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skolioza

  skolioza; scoliosis; boczne skrzywienie kręgosłupa charakteryzuje się odchyleniem osi anatomicznej kręgosłupa od osi mechanicznej w płaszczyźnie czołowej. Według Cobba rozróżniamy: skoliozy funkcjonalne (wady postawy, skrócenie kończyny, skrzywienie reflektoryczne, bólowe itp.) i skoliozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła mięśniowa; pomiar dynamometryczny

  siła mięśniowa; pomiar dynamometryczny; służy wyznaczeniu wielkości obciążeń w ćwiczeniach czynnych oporowych prowadzonych nowoczesnymi metodami. Pomiaru dokonuje się dy-namometrami w warunkach bezruchu, przy zachowaniu w kolejnych badaniach wszystkich składowych badania pierwszego: pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skotomaty

  skotomaty; scotomata auditiva; wysepki głuchoty na tony audiometryczne o określonej wysokości, występujące najczęściej przy badaniu przewodnictwa kostnego. S. są przejawem wybiórczych zmian zwyrodnieniowych w narządzie Cortiego oraz w obrębie nerwu słuchowego i mają często charakter wrodzony.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinica

  sinica; zasinienie powierzchni skóry i śluzówek o odcieniu purpurowym lub szarosinym, co jest uzależnione od ilości i składu -> krwi krążącej. Niezbędnym warunkiem powstania s. jest obecność we krwi żylnej ponad 6,5% odtlenionej hemoglobiny. S. purpurowa powstaje przy zwiększonej ilości Co2, zaś s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siostry pogotowia PCK

  siostry pogotowia PCK; społeczna rezerwa pielęgniarska oraz aktyw do sprawowania opieki nad chorym w domu. Do zadań sióstr PCK należą w szczególności: czynności higieniczne i gospodarcze u osób chorych leżących, nie mających rodzin, proste zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne, dokonywanie zakupów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt

Do góry