Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sonograf

  sonograf; aparat umożliwiający dokonanie analizy spektrograficznej dźwięku, stosowany do badań doświadczalnych, a także w niektórych formach diagnozy zaburzeń mowy i głosu. Analiza sonograficzna umożliwia dokładne porównanie ze sobą zarejestrowanych wypowiedzi pod kątem występujących w nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słuchoniemota

  słuchoniemota; (audiomutitas)\ brak zdolności głośnego wypowiadania się, przy zachowanym słuchu. Może łączyć się ze składnikiem ruchowym mowy. Występuje u dzieci jako poważne opóźnienie w rozwoju mowy i może łączyć się z nieprawidłowym działaniem narządu przedsionkowego odpowiedzialnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spastyczność

  spastyczność; objaw wzmożonego napięcia mięśni wysuwający się na czoło obrazu klinicznego i stanowiący odrębny problem terapeutyczny. Czynniki zmniejszające napięcie: farmakologiczne, biomechaniczne (ćwiczenia, ułożenie), fizyczne (działanie ciepłem lub zimnem), -> blokady korzeni i nerwów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służby społeczne

  służby społeczne; obejmują wszystkie instytucje i organizacje działające na polu polityki społecznej, tzn. służbę zdrowia, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych, instruktorów kultury i oświaty, organizatorów czasu wolnego, pracowników sądów i zakładów profilaktycznych, zakładów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócenie czynnościowe kończyn dolnych

  skrócenie czynnościowe kończyn dolnych; oceniane jest w pozycji stojącej, po ustawianiu kolców biodrowych przednich górnych na równym poziomie. Wielkość skrócenia określa się w centymetrach, biorąc za podstawę odległość pięty krótszej kończyny od podłogi. Ocenę przeprowadza się podkładając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja

  specjalizacja; dzielenie nauk albo zajęć na odrębne działy; osiągnięcie dużego stopnia umiejętności w jakiejś dziedzinie; obranie pewnego kierunku w danym zawodzie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjolingwistyka

  socjolingwistyka; dział językoznawstwa zajmujący się społecznym i kulturowym kontekstem zjawisk językowych. B. Berstein (1961), angielski socjolingwista, wyróżnił — w zależności od środowiska społecznego — dwa rodzaje kodów w porozumiewaniu się (ograniczony i wypracowany). W wyniku badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki inwalidztwa

  skutki inwalidztwa; można je rozpatrywać w aspekcie biologicznym, społecznym i psychologicznym. W znaczeniu biologicznym — stopień uszkodzenia poszczególnych narządów i ich funkcji. Z uwagi na to, że organizm stanowi pewną zintegrowaną całość, a poszczególne jego funkcje są wzajemnie uwarunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMATERIALIZACJA

  Nagłe, niewyjaśnione na gruncie znanych praw fizycznych zniknięciejakiegoś konkretnego przedmiotu. Patrz: -> MATERIALIZACJA, -> PSI.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAROWNICE

  Czarownice, wiedźmy, babki, znachorki, strzygi, baby, owczarze, kowale,guślarze, znachorzy, olejkarze-kramarze, relikwiarze to dawne, a tu iówdzie jeszcze i dziś obecne, postacie ludowej medycyny. Ich czynnościłączące magię z tradycją i doświadczeniem to m.in. zamawianie,czarowanie, rzucanie uroków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry