Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sport amputowanych

  sport amputowanych ;(-> grupa startowa inwalidów I I I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego osób z amputacjami kończyn. W wielu klinikach po I wojnie . światowej współzawodnictwo w stosowanych ćwiczeniach fizycznych uatrakcyjniało proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /6 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport głuchych

  sport głuchych; (-> grupa startowa inwalidów II), zespół ujętych regulaminowo konkurencji mających charakter rekreacyjny łub współzawodnictwa sportowego osób niesłyszących lub o bardzo znacznym upośledzeniu ostrości słuchu. S. g. w sposób zorganizowany powstał w Polsce w 1922 r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport inwalidów

  sport inwalidów; uprawiany od wieków w celach rozrywkowych bywa skutecznie stosowany w rehabilitacji inwalidów — w formach usprawniania leczniczego, przystosowania do życia (np. ociemniałych) przez rekreację fizyczną itp. S. i. to dość wierne odbicie przyjętych w społeczeństwie różnych form...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirografia

  spirografia; badanie czynnościowe płuc za pomocą spirografu pozwalające określić i zarejestrować podział powietrza w płucach, pojemność życiową, wentylację minutową, spoczynkową i maksymalną oraz wskaźniki dynamiczne mierzone z krzywej natężonego wydeohu i korelujące ze stanem oporu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia

  socjoterapia; metoda postępowania terapeutycznego polegająca na wykorzystywaniu pozytywnego wpływu, jaki może wywrzeć na człowieka oddziaływanie grupy. S. ma duże znaczenie przy stymulowaniu zdolności przystosowania społecznego, zwłaszcza w przypadku tych osób, które były wskutek różnych przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słownik bierny i czynny

  słownik bierny i czynny; zasób opanowanych słów wchodzących w zakres danego systemu językowego. Słownik bierny odnosi się do rozumienia słów, a czynny do poprawnego ich wypowiadania. Istnieją normy określające zasób s. b. i c. dla dzieci w odpowiednich przedziałach wieku. Prowadzi się w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia w psychiatrii

  socjoterapia w psychiatrii; socjoterapia jest ważnym elementem rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno ze względu na ich upośledzoną zdolność przystosowania się do zmieniających się wymagań środowiska, jak i na często nieprzychylną, odrzucającą, wrogą lub lękową postawę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowotok

  słowotok; łogorrhoea, patologiczna wielomówność charakterystyczna dla -> afazji czuciowej i stanów wzmożonego nastroju.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Somatognozja

  somatognozja; zdolność rozpoznawania części ciała uzależniona od prawidłowego funkcjonowania pól gnostycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. U osób z uszkodzeniami mózgu dochodzić może do zaburzeń rozpoznawania części ciała, co obserwuje się w przypadku zaburzeń afa-tycznych. Proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słuch fonematyczny

  słuch fonematyczny; zdolność wyodrębniania poszczególnych elementów językowych w przekazie słownym, warunkująca prawidłowe rozumienie, a także odtwarzanie słyszanych wypowiedzi. S. f. jest podstawą rozpoznawania prostych i złożonych układów głosek, uchwycenia cech wyróżniających mowy i stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry