Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

  D.S.W. "Natura - Med." Tadeusza Lenarta prowadzi bardzo pożytecznądziałalność wysyłając zainteresowanym produkty zdrowej żywności, sprzętdo uprawiania relaksu np. -> FUTONY oraz różne niekonwencjonalne leki,jak -> BORAGOGLANDYNA 100, -> PADMA 28 i inne.

  Biura mieszczą się wWarszawie, 01 - 833, ul...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETA

  Sposób żywienia dostosowany do stanu i wymagań organizmu chorego alboznajdującego się w szczególnych warunkach. Dieta nie jest więc, jak sięczasem uważa, jakimś systemem odżywiania się różnych narodów, grup czyśrodowisk.

  Dieta jest zawsze taką modyfikacją normalnego odżywiania się,która polega na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPING

  Zwiększenie, głównie w sporcie, wydolności organizmu środkamisztucznymi. Mimo że doping farmaceutyczny powoduje okresowy wzrostsprawności i dobrego samopoczucia, jest on zawsze szkodliwy, ponieważśrodki dopingujące znoszą naturalne bariery i regulatory organizmupowodując niebezpieczne naruszenie jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETA ŻYCIA

  Książka pod tym tytułem propagująca tzw. dietę Diamondów zasługuje naodrębne hasło z trzech powodów: jest najpoczytniejszą książką na tematżywienia w ostatnich latach, napisana jest językiem prostym,atrakcyjnym, zrozumiałym i nowoczesnym, po trzecie ten sposób żywieniapropaguje bioenergoterapeutka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIA POZYTYWNE

  Terapeutyczna metoda rozwijania potencjału ludzkiego opracowana przez drS.B. Shapiro z USA. Istotą terapii jest eliminowanie z psychiki ludzkiejodczuć lęku, strachu, wstydu, itp. ograniczających i frustrującychstanów. W następnym, wyższym etapie metody następuje pogłębienie tegostanu przez rozwijaznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETOTERAPIA

  Leczenie za pomocą odpowiednio dobranej diety. Z reguły dietoterapia niejest stosowana samodzielnie, choć czasem stanowi podstawę stosowanejprocedury terapeutycznej. Coraz bardziej też lekarze i żywieniowcyskłaniają się do poglądu, że pojęcie dietoterapia zostało nadmiernierozszerzone, a człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIA SZCZYTOWE

  Rodzaj psychoterapii opracowanej przez Paula Bindrima z Los Angeles,opartej na idei czołowego przedstawiciela psychologii humanistycznejAbrahama Maslowa, wg której w pamięci każdego człowieka utrwalają się zeszczególną mocą różne wspaniałe przeżycia. Przeżycia te mogą być wprocesie terapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirometria

  spirometria; technika pomiaru tzw. pojemności życiowej płuc, polegająca na wydmuchiwaniu przez badanego pełnej zawartości powietrza z płuc, którą mierzy się w cm3. S. stosowana j»sst powszechnie w poradniach lekarskich dla sportowców i gabinetach medycyny szkolnej. Oddaje także usługi diagnostyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splątanie

  splątanie; amencja; zespół splątanio-wy; głębokie zaburzenie świadomości połączone z upośledzoną lub zniesioną orientacją w czasie, miejscu i otoczeniu. Zaburzenia świadomości okresowo pogłębiają się, mogą wystąpić omamy, urojenia, stany podniecenia lub osłupienia. Objawy s. narastają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność lecznicza

  społeczność lecznicza; świadome oddziaływanie na organizację instytucji leczniczej w celu ukształtowania ze wszystkich jej pracowników i pacjentów zintegrowanej grupy społecznej, która wspólnie dąży do dostarczenia jej członkom sytuacji życiowych uczących prawidłowego współżycia z ludźmi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt

Do góry