Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EKSPERYMENT MEDYCZNY

  Poważnym argumentem przeciwko różnym teoriom i poglądom. medycynyniekonwencjonalnej jest to, że efekty, które ona osiąga, nie są wznacznej ich części potwierdzane na drodze eksperymentu medycznego,którego kardynalną zasadą jest powtarzalność i odtwarzalność wyników.Dowodzi się, że nazbyt wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  Przedkładanie interesu własnego nad interes innych ludzi. Przeciwieństwo-> ALTRUIZMU. Egoizm jest wg niektórych poglądów jedną z ważniejszychsił aktywizujących człowieka i przyczynia się do postępu. W skalispołecznej ma to znaczenie w dyskusjach na temat roli liberalizmu wgospodarce i problemów osłony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIGITOPUNKTURA

  Technika -> MASAŻU GŁĘBOKIEGO albo zabiegu -> AKUPRESURY, czy ->SHIATSU. Polega na wykonywaniu ucisku palcami, głębokiego, pionowego masowanych miejsc.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA POZYTYWNA

  Dezintegracja w klasycznej psychologii oznacza rozpad osobowości.Pojęcie zaś dezintegracji pozytywnej wprowadzone przez prof. KazimierzaDąbrowskiego odnosi się do takiego rozbicia ciągu zdarzeń psychicznych wżyciu człowieka, które wcale nie muszą prowadzić do degradacji i upadkuczłowieka.

  Dezintegracja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTYK

  Jedna z form kontaktu -> UZDROWICIELA z pacjentem. Gdyby sporządzićlistę takich form, to wystąpiłyby na niej kolejno: myśl (telepatia),przekaz słowny (sugestia, hipnoza), obecność (działanie biopolem),gesty, "passy", wodzenie rękami wzdłuż ciała (wzmocnione oddziaływaniebiopolem), dotyk bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGENESA BECZKA

  Symbol daleko idącego samoograniczenia i wyrzeczenia się wszelkichwygód, ale także i symbol niezgody na szerzące się zło społeczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA

  Nauka o metodach badania, wykrywania, rozpoznawania i opisywania chorób,a także wskazywania przyczyn ich powstawania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  Dawniej oznaczał oddech, tchnienie odróżniające żywych od zmarłych.Energia psychiczna człowieka. Dusza. Pojęcie dyskutowane w filozofii odstarożytności bez widocznych szans na osiągnięcie jednolitości poglądów.

  W -> SPIRYTYZMIE oznacza energię psychiczną człowieka zmarłego bytującąw zaświatach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DNA

  Kwas dezoksyrybonukleinowy. Związek organiczny występujący głównie wchromosomach, decydujący w procesie dziedziczenia. Ma postać podwójnejspirali złożonej z nukleotydów, których kolejność jest podstawąinformacji genetycznej - kodem genetycznym. Coraz więcej wiemy o tym,jak jest zbudowany i jak działa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIATERMIA

  Przegrzewanie tkanek dla celów leczniczych. Przy diatermie krótkofalowejoddziaływuje się na tkanki polem elektrycznym lub magnetycznym owysokiej częstotliwości. Diatermia mikrofalowa polega na stosowaniu polaelektromagnetycznego oddziałującego powierzchniowo. Diatermią leczy sięliczne choroby reumatyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry