Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sprawność fizyczna

  sprawność fizyczna; ogólna, wieloczynnościowa i wielokierunkowa, złożona zdolność ruchowa człowieka zależna od synchronicznego współdziałania wielu układów narządów. Jest wypadkową szeregu właściwości organizmu, jak: 1) wydolność fizyczna (wysiłkowa) uwarunkowana sprawnością zaopatrzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowolnienie myślenia

  spowolnienie myślenia; równomierne zwolnienie tempa myślenia przejawiające się zmniejszeniem wypowiadanych słów w jednostce czasu. Znaczne nasilenie s. m. określa się zahamowaniem myślenia. Jako objaw typowy występuje w -> depresji. Obserwowane bywa również w -> zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczość inwalidzka

  spółdzielczość inwalidzka; organizacja społeczno-gospodarcza łącząca w sobie cele gospodarcze, wytwarzanie określonych dóbr materialnych lub świadczenie określonych usług dla ludności, z celami rehabilitacyjnymi — stwarzanie odpowiednich warunków do włączenia się -> inwalidów w życie zawodowe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczość inwalidzka w rehabilitacji chorych psychicznie

  spółdzielczość inwalidzka w rehabilitacji chorych psychicznie; zapewnia pracę osobom dotkniętym inwalidztwem, których stan nie pozwala na zatrudnienie na wolnym rynku pracy. Zakłady pracy chronionej s. i., poza zapewnieniem pracy i wstępnej rehabilitacji" zawodowej, spełniać mogą ponadto ważną rolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport niewidomych

  sport niewidomych; (-> grupa startowa inwalidów I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji osób niewidomych o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego. W okresie międzywojennym s. n. nie miał form zorganizowanych. Po II wojnie światowej w wielu krajach podejmowano próby usprawniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnie inwalidów

  spółdzielnie inwalidów; specjalne zakłady pracy przeznaczone dla -> inwalidów funkcjonujące na zasadach spółdzielczych, w których profil i technologia produkcji lub rodzaj świadczonych usług dla ludności oraz warunki pracy dostosowane są do -> obniżonej zdolności do pracy oraz potrzeb zatrudnionych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport paraplegików

  sport paraplegików; (-> grupa startowa inwalidów IV), zestaw ujętych regulaminowo konkurencji o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w różnych jego odcinkach. W tej samej grupie startowej występują także inwalidzi z niedowładami lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  Stan zachwytu i uniesienia powstający z reguły w oderwaniu odrzeczywistości, co nie znaczy, że nia ma on wpływu na przeżyciapsychiczne człowieka, a zwłaszcza na jego samopoczucie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYZMY

  Zaklęcia i modlitwy służące w kościele katolickim do wypędzania zczłowieka (dawniej także zwierzęcia lub przedmiotu) diabłów i złychduchów. Do dziś istnieją oficjalnie w liturgii katolickiej. Patrz też -> OPĘTANIE.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRASENS

  Człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami uczestniczenia w zjawiskach ->PSI. W niektórych publikacjach oznacza -> UZDROWICIEL.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry