Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sprawność psychofizyczna

  sprawność psychofizyczna; zdolność ruchowa i umysłowa organizmu; może ulec zaburzeniu wskutek choroby, urazu lub nieodpowiednich warunków pracy. Wówczas mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej

  sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej; pomoce techniczne, które wspomagają uszkodzone funkcje, zastępując je lub pomagając przenieść z jednego zespołu psychofizycznego na inny, umożliwiając osobie niepełnosprawnej samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego. Do grupy tej nie zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.

  sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.; w skład jego wchodzą następujące urządzenia: uchwyty-poręcze przyścienne, podłogowe i przywannowe, mocowane nad wanną, w kabinach prysznicowych, przy umywalce, przy muszli klozetowej lub wzdłuż kabin sanitarnych, ułatwiające osobom niepełnosprawnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność ruchowa ogólna

  sprawność ruchowa ogólna; termin stosowany w teorii wychowania fizycznego, oznacza umiejętność wszechstronnego władania swym ciałem, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych przez ćwiczenie.  S. r. ogólna jest umiejętnością nabytą, wynikiem doświadczeń osobistych; ruchy osobnika sprawnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt pomocniczy dla niewidomych

  sprzęt pomocniczy dla niewidomych; umożliwia pisanie, rysowanie oraz wykonywanie podstawowych działań matematycznych osobom niewidomym znającym sześciopunktowy wypukły alfabet Braille'a. Do sprzętu tego zalicza się: -> kostkę do nauki alfabetu Braille'a, -> liczydło „Abakus", przymiary dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprężynowanie

  sprężynowanie; rodzaj ćwiczenia ruchu żebrowego z nagle przerwanym oporem. Wykonanie: nacisk ręką na ścianę klatki piersiowej podczas wdechowego ruchu dolnożebrowego (opór) i nagłe przerwanie nacisku tuż pod koniec wdechu. Stosowane m.in. w rozedmie; ma wpływać na zmniejszenie napięcia mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnie niewidomych

  spółdzielnie niewidomych; specjalne zakłady pracy przeznaczone dla W niewidomych, funkcjonujące na zasadach spółdzielczych, w których profil i technologia produkcji oraz warunki pracy dostosowane są do możliwości niewidomych. S. n. organizują zatrudnienie niewidomych: 1) w zakładach zwartych; 2) w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport upośledzonych umysłowo

  sport upośledzonych umysłowo; (->grupa startowa inwalidów VI), konkurencje sportowe prowadzone na wzór innych grup startowych inwalidów mające głównie charakter rekreacyjny, przystosowujący do integracji w społeczeństwie, zdrowotny, socjalizacyjny, przygotowujący do pracy zawodowej itp. Zasób materiału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność

  sprawność; stosunek energii (mocy) użytecznej (lu) (oddawanej przez maszynę w pożądanej postaci) do całkowitej energii (mocy) dostarczonej (lw) (całej, jaką maszyna zużywa w trakcie danego procesu). S. liczona jest według określonego wzoru.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sportowanie

  sportowanie; termin wprowadzony przez -> E. Piaseckiego dla oznaczenia czynności stanowiących odrębną dziedzinę sportu, któremu oddaje się człowiek nie dążąc do osiągnięcia szczytowych wyników. Jest to rozrywkowa postać sportu. Formą treningu i zawodów sportowych kierują czynniki wychowawcze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt

Do góry