Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Statyczność ciała

  statyczność ciała; stan zrównoważenia danego ciała względem punktu (płaszczyzny) podparcia lub zawieszenia. W odniesieniu do pozycji ciała przy dolnym oporze, gdy OSC znajduje się powyżej punktu podpartego (płaszczyzny podparcia) to s. c. jest wprost proprocjonalna do wielkości masy, wielkości pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starość społeczna

  starość społeczna; ograniczenie się jedynie do roli człowieka starego. Istota określenia s. s. wiąże się z definicją roli społecznej przyjętej przez społeczeństwo wobec człowieka starego. S. s. jest ściśle uwarunkowana kulturowo i podlega przemianom wraz ze zmianami w obyczajowości i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary człowiek

  stary człowiek; pojęcie niejednoznaczne zarówno w potocznym, jak i naukowym rozumieniu. Według kryterium ekonomicznego — to człowiek, który osiągnął wiek emerytalny. W praktyce społecznej kryterium to funkcjonuje w zasadzie powszechnie, jest ono bowiem najbardziej jednoznaczne. wymierne, a także i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzenie się

  starzenie się; jedna z faz życia. Każda żywa materia podlega temu procesowi i starzejąc zmienia się. S. się może być rozpatrywane w aspektach : biologicznym, społecznym i psychicznym. Zaczyna się w momencie urodzin i kończy z chwilą śmierci. Przejście od dojrzałości do starości jest płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzy ludzie w Polsce

  starzy ludzie w Polsce; przyjmując, zgodnie ze statystykami ONZ, za kryterium starości wiek kalendarzowy, to jest osiągnięcie 65 roku życia, według danych na rok 1982 było w Polsce 10,1% ludzi starych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat widać stopniowy proces starzenia się społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko rehabilitacyjno-produkcyjne

  stanowisko rehabilitacyjno-produkcyjne; najmniejsza komórka organizacyjna warsztatów rehabilitacji przemysłowej. Biorąc pod uwagę sposób wykonywania pracy, s. r.-p. dzielimy na ręczne i maszynowe. Podziału takiego dokonujemy ze względu na warunki i wymogi organizacyjne oraz charakter wykonywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko robocze wydzielone

  stanowisko robocze wydzielone; przeznaczone jest dla pracowników o upośledzonej sprawności, typowanych zespołowo przez przemysłową służbę zdrowia i odpowiednich przedstawicieli zakładu pracy. Wyodrębniamy następujące typy: stanowisko r. w. typ I — bez żadnych adaptacji odpowiada normalnym warunkom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starość

  starość; nieunikniony efekt procesu starzenia się. w którym procesy biologiczne, psychiczne i społeczne zaczynają oddziaływać względem siebie synergicznie, prowadząc do naruszania równowagi biologicznej i psychicznej bez możliwości przeciwdziałania temu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy chronionej

  stanowisko pracy chronionej; indywidualnie dobrane dla inwalidy stanowisko pracy, spełniające warunki pracy chronionej, w zakresie rodzaju pracy, przystosowania i warunków pracy (odpowiednie oświetlenie i temperatura oraz ograniczony stopień zapylenia, hałasu itp.). Stanowisko pracy chronionej organizują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy dla inwalidy

  stanowisko pracy dla inwalidy; odpowiednio dobrane i w miarę potrzeby przystosowane do obniżonej zdolności do pracy i kwalifikacji zawodowych inwalidy, na którym praca nie jest szkodliwa dla jego zdrowia (nie pogłębia inwalidztwa) i pozwala na osiągnięcie przeciętnych wyników produkcyjnych. Ten ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry