Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niedokrwistość z powodu nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych

  Niedokrwistości spowodowane nadmiernym niszczeniem krwinek czerwonych występują we wszystkich grupach wiekowych. Wspólną ich cechą jest skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych. W szpiku obserwuje się pobudzenie układu czerwonokrwinkowego, we krwi obwodowej wzrost liczby retikulocytów, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Gravesa-Basedowa

  Choroba Gravesa-Basedowa u noworodka najczęściej jest wynikiem biernego przeniesienia przeciwciał od matki z chorobą Gravesa-Basedowa. Nadczynność u dziecka ustępuje razem z eliminacją krążących we krwi przeciwciał przekazanych przez matkę w czasie ciąży. Jest stanem zagrażającym życiu dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia dotyczące układu białokrwinkowego

  Układ białokrwinkowy chroni ustrój przed zakażeniami. W skład tego układu wchodzą granulocyty, monocyty i limfocyty.

  Granulocyty znajdują się w szpiku. Tworzą pulę komórek prołiferujących, dojrzewających i rezerwowych; są także we krwi obwodowej i w tkankach. W tej grupie komórek wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu

  Dziecko niskie to takie, którego wzrost mieści się poniżej 3. centyla na siatkach obowiązujących dla danej populacji lub poniżej dwóch odchyleń standardowych od średniej dla danej populacji.

  Prawidłowy przebieg wzrostu i rozwoju zależy od trzech głównych czynników warunkujących osiągnięcie wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtaczka

  Żółtaczka określa stan, w którym dochodzi do zażóicenia skóry, błon śluzowych i twardówek wywołanego gromadzeniem się bilirubiny w tkankach.

  Żółtaczkę należy różnicować z hiperkarotenemią, czyli pomarańczowo--żółtym zabarwieniem tkanki podskórnej, najsilniejszym na stopach i dłoniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie osierdzia

  Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia osierdzia są infekcje wirusowe. Zakażenia bakteryjne rzadko są przyczyną choroby, ale prowadzą do ropnego procesu o ciężkim przebiegu klinicznym; zakażenie prątkiem gruźlicy wywołuje zaciskające zapalenie osierdzia. Wśród innych przyczyn zapalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia chromosomalne

  Zespół Turnera - występuje w przypadku braku jednego chromosomu płciowego X - kariotyp 45X, mozaicyzm 45X/46XXY, 45X/46XY, innych zaburzeń chromosomu X, jak delecje, przemieszczenia, pierścienie. Towarzyszy mu charakterystyczny fenotyp, dysgenezja gonad i niedobór wzrostu. U dziewczynek z tym zespołem nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciało obce w przewodzie pokarmowym

  Ciała obce w przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych są w USA 6. co do częstości wypadkową przyczyną śmierci (brak rzetelnych danych dla Polski).

  Wypadki te dotyczą głównie dzieci między 2. a 3. rokiem życia. Związane to jest z ich ogromną ekspłoratywnością, zwłaszcza oralną. Dzieci z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest zakażeniem śródbłonka wyścielającego serce. Do zapalenia wsierdzia predysponują wrodzone i nabyte wady serca, a zwłaszcza wszczepione sztuczne zastawki i inne sztuczne materiały. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są zakażenia bakteryjne paciorkowcowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

  Jadłowstręt psychiczny należy do grupy schorzeń określanych mianem zaburzeń w odżywianiu i charakteryzuje się silnym lękiem przed otyłością lub zwiększeniem masy ciała.

  Pacjent z anoreksją nie ma poczucia choroby zasadniczej, może się natomiast zgłaszać do lekarza z powodu osłabienia, bólów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 455

  praca w formacie txt

Do góry