Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stopień swobody

  stopień swobody; pojęcie określające możliwość ruchową ciała wzdłuż lub wokół ortogonalnych (wzajemnie parami prostopadłych) osi tam i z powrotem (nie uwzględnia się zwrotu). Ciało swobodne ma trzy stopnie w ruchu postępowym i trzy w ruchu obrotowym, czyli 6 stopni swobody. Stawy nakładają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół rehabilitacyjny

  stół rehabilitacyjny; o zmiennym kształcie przeznaczony do ćwiczeń terapeutycznych. Tapicerowana płyta stołu składa się z 6 segmentów na czterech osiach, regulowanych niezależnymi wspornikami. Część środkowa przesuwa się w górę i w dół za pomocą śruby pociągowej, pozostałe części są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki społeczne

  stosunki społeczne; unormowane określonymi rolami i wzorami społecznymi wzajemne postawy grup osób, wytworzone w wyniku świadomego, bezpośredniego, trwałego oddziaływania na siebie. S. s. są dla człowieka narzędziem regulacji w środowisku społecznym i otoczeniu biologiczno-społecznym. Pełnią one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenia antropozoficzne

  stowarzyszenia antropozoficzne; organizacje zrzeszające ludzi pragnących swą działalnością społeczną i charytatywną przynieść pomoc jednostkom upośledzonym lub wymagającym opieńki. S. a. prowadzą w wielu krajach zakłady, w których przebywa młodzież lub dorośli upośledzeni umysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płaska wrodzona

  stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus); występuje jedno- lub obustronnie jako jedyna deformacja lub w zespole innych wad wrodzonych. Może powstać na tle artrogrypozy, mielodysplazji, przykurczu mięśni: trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, zwykle przy osłabieniu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych

  stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych; przeznaczony dla inwalidów z protezami lub ze sztywnymi stawami kolanowymi; podparty jest na trzech nogach bez prawej przedniej podpory. Przystosowany do pracy biurowej, prac montażowych w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa

  stopa płasko-koślawa; pes piano-valgus; typowe schorzenie statyczne rozwijające się na tle niestosunku masy ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo-więzadłowego kończyn dolnych. W zależności od stopnia nasilenia zmian patologicznych rozróżnia się cztery okresy schorzenia: 1) niewydolność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół-biurko z listwą ograniczającą blat

  stół-biurko z listwą ograniczającą blat; przeznaczony dla osób z niewielką niesprawnością ruchową, a szczególnie dla osób ze zmniejszoną zdolnością chwytną rąk. Ograniczająca listwa zapobiega zsuwaniu się przedmiotów ze stołu. Przystosowany do pracy w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypie słowne

  stereotypie słowne; powtarzanie tych samych zwrotów i słów. S. s. występują w wielu zaburzeniach psychicznych, m.in. w schizofrenii, zaburzeniach o podłożu organicznego uszkodzenia o. u. n., a także u osób zdrowych psychicznie. Zob. też echolalia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stern William Louis

  Stern William Louis (1871-1938); wielki pionier współczesnej psychologii, założyciel Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Hamburgu, autor cenionych dzieł psychologicznych, które na trwałe weszły do światowego dorobku, zwłaszcza jeśli chodzi o psychologię dziecka. Był inicjatorem i twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry