Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Surdopedagogika

  surdopedagogika; dział pedagogiki specjalnej, dotyczy teorii i praktyki nauczania, wychowania i rewalidacji osób niesłyszących lub z dużym ubytkiem słuchu. Zaburzenia słuchu uniemożliwiają nauczenie się języka i rozumienia mowy dźwiękowej, co powoduje ograniczenie zakresu otrzymywanych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja bisensoryczna

  stymulacja bisensoryczna; oddziaływanie bodźcami na dwie modalności zmysłowe, co ma miejsce w rehabilitacji osób niedosłyszących lub niedowidzących, gdy w procesie kształcenia lub podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych stosujemy bodźce wzrokowe, słuchowe lub dotykowe, starając się wzbogacać przekaz o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura szkolnictwa specjalnego

  struktura szkolnictwa specjalnego; obejmuje przedszkola, szkoły specjalne, klasy specjalne przy szkołach masowych, zasadnicze szkoły zawodowe, licea i technika zawodowe. Struktura ta jest pionowa, ale istnieje również struktura pozioma, zróżnicowana ze względu na rodzaj upośledzenia. Wyróżniamy tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnalizator DSN

  sygnalizator DSN; przeznaczony dla osób niewidomych, niedowidzących, starszych lub innych niepełnosprawnych, np. chorych na serce lub cukrzycę, które mogą potrzebować nagle pomocy osób trzecich. Jest to generator akustyczny emitujący dźwięki o regulowanej barwie i natężeniu, wielkości małego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja wczesna, brak

  stymulacja wczesna, brak; poważne ograniczenie niezbędnych dla prawidłowego rozwoju warunków, dające w efekcie opóźnienie ważnych dla życia funkcji poznawczych i umysłowych. Brak w. s. pozbawia możliwości optymalnego wykształcenia się wielu funkcji psychoruchowych, które nie były pobudzane do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzemię

  strzemię; obwodowa część -> szyny Thomasa kontaktująca się z podłożem. Również obwodowa część ortezy kończyny dolnej służąca do połączenia jej z butem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa protezy kończyny dolnej

  stopa protezy kończyny dolnej; stały element konstrukcyjny -> protezy goleni, uda oraz całej kończyny dolnej, umieszczony na ich obwodowym końcu i połączony z częścią goleniową protezy bezpośrednio lub za pośrednictwem -> stawu skokowego protezy kończyny dolnej. W pierwszym przypadku stosuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół-biurko z odchylanym blatem

  stół-biurko z odchylanym blatem; przeznaczony dla osób sprawnych ruchowo, inwalidów z zaburzeniami wzrostu, przykurczami zgięciowymi w stawach łokciowych lub z ograniczoną ruchomością w stawach barkowych. Wysokość biurka jest regulowana (750--870 mm); blat środkowy podnoszony jest pod kątem od 0 do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wydrążona

  stopa wydrążona; pes e.xcavatus; cechuje się pogłębieniem wydrążenia stopy pomiędzy guzem piętowym a głowami kości śródstopia, z równoczesnym skróceniem tego odcinka. Wada ta jest najczęściej wynikiem zaburzenia równowagi mięśniowej na tle rozwojowych anomalii w dolnym odcinku rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół do prac elektromontażowych

  stół do prac elektromontażowych; przeznaczony dla osób sprawnych ruchowo, inwalidów ze zdrowymi kończynami górnymi, szczególnie inwalidów na wózku (wysokość 800 mm). Wyposażony jest w gniazda wtykowe oraz sygnalizację dopływu prądu; przystosowany do pracy w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry