Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sygnał w pracy

  sygnał w pracy; z ergonomicznego punktu widzenia jest nośnikiem informacji, wiadomości o stanach rzeczy i zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz, np. układu człowiek-maszyna. Sygnałem będzie więc zarówno obraz obserwowanych części maszyny lub obrabianego przedmiotu, spostrzeżony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulator

  stymulator; funkcjonalna orteza elektryczna wytwarzająca kontrolowane impulsy elektryczne dla wybranych mięśni lub nerwów pozbawionych dopływu bodźców fizjologicznych. Może być wykorzystany, np. do: kontrolowanej aktywizacji porażonych mięśni anty grawitacyjnych kończyn dolnych, umożliwiając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie guzowate

  stwardnienie guzowate; choroba Bourneville'a; przekazywana za pomocą genów dominujących, charakteryzuje się — jak inne schorzenia z tej grupy — guzkami występującymi na twarzy, przybierającymi w swym ułożeniu najczęściej kształt motyla. W s. g. istnieje skłonność do chorób nowotworowych narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sublimacja

  sublimacja; opisywany przez Z. Freuda proces psychiczny, dzięki któremu prymitywniejsze formy zaspokajania popędów są zastępowane wyższymi, bardziej akceptowanymi społecznie. S. traktuje się także jako mechanizm obronny osobowości i reakcję na frustrację, która przyjmuje formy związane z wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane; sclerosis multiplex, (SM); najczęstsza z chorób demielinizacyjnych, o nie wyjaśnionej etiologii (wiele badań wskazuje na jej autoimmunizacyjny charakter, byc może w przebiegu zakażenia wirusem odry (?), „subwirusem" (?). Klinicznie charakteryzuje się objawami wielo-ogniskowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subrejonizacja

  subrejonizacja; struktura organizacyjna w opiece psychiatrycznej, która pozwala na powiązanie działania lecznictwa otwartego z zamkniętym, mimo obiektywnych trudności związanych ze zbyt dużymi rejonami szpitali psychiatrycznych. Rejon szpitala dzieli się na mniejsze terytoria (subrejony) objęte opieką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie tętnic zarostowe

  stwardnienie tętnic zarostowe; arteriosclerosis obliterans (AO); najczęstsza choroba naczyń obwodowych. W błonie wewnętrznej tętnic odkładają się ciała lipidowe, co powoduje powstawanie wysepkowych zgrubień i naciekowych ognisk. Następuje przerost tkanki łącznej i błony wewnętrznej, tworzą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surdologia

  surdologia; dziedzina zajmująca się różnymi aspektami zaburzeń słuchu. S. rozwinęła się w związku ze wzrostem zainteresowań głuchotą, jej przyczynami i konsekwencjami. Zainteresowanie to przyczyniło się do podejmowania prac badawczych w tej dziedzinie przez lekarzy, psychologów, pedagogów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie zanikowe boczne

  Stwardnienie zanikowe boczne; sclerosis lateralis amyotrophica (SLA); choroba zwyrodnieniowa układu ruchowego (-> neuronu ośrodkowego -> obwodowego) o nieznanej etiologii. Objawy: -> niedowład obwodowy kończyn górnych i spastyczny dolnych, a w późniejszym okresie także -> zespół opuszkowy. Przebieg —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres

  stres; termin wprowadzony w 1950 r. przez kanadyjskiego fizjologa H. Se-lye'a, odnoszący się do reakcji fizjologicznych będących odpowiedzią na niekorzystne dla organizmu bodźce, wyzwalające określone zmiany w ogólnym stanie organizmu (stres). Przedłużający się, nasilony stres może wywołać stan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry