Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Systemy konstrukcyjne ortez kończyn górnych

  systemy konstrukcyjne ortez kończyn górnych; zestawy gotowych elementów umożliwiające wykonywanie z nich indywidualnych -> ortez kończyn górnych. Najczęściej stosowanymi systemami są systemy: -> Andersona, -> Swansona, -> Engena, ->Bunnella.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla głuchych

  szkolnictwo dla głuchych; prowadzi rewalidację dzieci z takimi ubytkami słuchu, że nie mogą się nim posługiwać w procesie uczenia się mowy artykułowanej. Pierwszą wzmiankę o nauczaniu głuchych znajdujemy w kronikach angielskich z końca XII w. (John Bowerly), następne w wiekach XV (Rudolf...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja trudna

  sytuacja trudna; w procesie pracy może ona wynikać z różnych powodów, np. zadanie jest za wielkie w stosunku do możliwości, nie ma odpowiednich warunków do wykonywania potrzebnych czynności, siły pracownika są nie wystarczające. Wszystkie te czynniki mogą oczywiście działać jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie

  szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie; istnieje w zakładach wychowawczych i poprawczych. Pierwszy zakład dla chłopców trudnych i zaniedbanych wychowawczo powstał w 1553 r. w Bridwell w Anglii, a następnie w innych krajach; w Warszawie w 1629 r. Były to wówczas zakłady poprawczo-karne. stosujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachy niewidomych

  szachy niewidomych; gra indywidualna o charakterze rekreacyjnym; w szczytowym miejscu figury czarne mają nacięcia- lub pinezki umożliwiające zawodnikom odróżnienie dotykiem od figur białych, pod spodem każdej figury znajduje się kołeczek dopasowany do otworków umieszczonych w centralnym punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wychowania specjalnego

  system wychowania specjalnego; obejmuje cele, zasady, zadania, metody i formy rewalidacji oraz resocjalizacji. Celem wychowania specjalnego jest maksymalne przezwyciężenie objawów i skutków upośledzenia fizycznego lub psychicznego, usamodzielnienie wychowanka, włączenie go do społeczeństwa i nauczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System syntaktyczny języka

  system syntaktyczny języka; odnosi się do zasad i form tworzenia wypowiedzi zdaniowych. Umiejętność tworzenia zdań w sposób logicznie sensowny i zgodny z obowiązującymi w danym języku regułami syntaktycz-nymi sprawia trudności rozwijającemu się dziecku i w przypadku rozmaitych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Engena

  system konstrukcyjny Engena; system konstrukcyjny ortez kończyn górnych składający się z różnej wielkości elementów stabilizujących śródręcze z kciukiem, ustawionym w opozycji i odwiedzeniu oraz z elementów pomocniczych. Pozwala na szybkie skonstruowanie ortezy ręki o działaniu stabilizującym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Swansona

  system konstrukcyjny Swansona; system konstrukcyjny ortez kończyn górnych składający się z gotowych elementów dobieranych indywidualnie, dopasowanych bezpośrednio na ręce. Pozwala to na dokonywanie zmian konstrukcyjnych wg indywidualnych ustaleń w trakcie stosowania ortezy i umożliwia wielokrotne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kształcenia specjalnego

  system kształcenia specjalnego; osobno zorganizowana sieć placówek szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie w tym systemie występuje tendencja kierowania tylko gjębiej upośledzonych do klas i szkół specjalnych. System częściowej integracji realizowany jest przez organizowanie klas specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 282

  praca w formacie txt

Do góry