Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkoły zawodowe specjalne

  szkoły zawodowe specjalne; placówki oświatowo-wychowawcze stwarzające młodzieży niepełnosprawnej specjalne warunki do przygotowania się do pracy (zawodu). Aktualnie s. z. specjalne prowadzone są na 2 poziomach: specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie daje kwalifikacje zawodowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niedowidzących

  szkolnictwo dla niedowidzących; przeznaczone jest dla dzieci, których ostrość wzroku waha się od 1/2 do 1/4 S po korekcji szkłami. Mogą one posługiwać się wzrokiem, ale z dużym ograniczeniem. Po raz pierwszy w 1927 r. II Kongres Opieki nad Ociemniałymi w Królewcu zwrócił uwagę na ich potrzeby i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie inwalidów na kursach

  szkolenie inwalidów na kursach; forma -> przygotowania inwalidów do pracy łącząca w sobie zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kursy zawodowe organizowane są w różnych celach: przyuczenia do zawodu (pracy na określonym stanowisku), dokształcenia, czyli uzupełnienia wiadomości zawodowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niewidomych

  szkolnictwo dla niewidomych; sięga początkami 1784 r., kiedy to Valentin Hauy założył w Paryżu pierwszą szkołę dla niewidomych. Inicjatywa Hauya pobudziła inne kraje, tak że w ciągu XIX w. szkoły dla niewidomych powstawały w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Czechach i in. Początkowo uczono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przedzawodowe inwalidów

  szkolenie przedzawodowe inwalidów; wstępna faza -> przygotowania inwalidów do pracy mająca na celu wykształcenie u inwalidy ogólnych form zachowania się w sytuacji pracy, umiejętności i cech osobowości warunkujących wykonywanie pracy. Obejmuje ono wykształcenie umiejętności posługiwania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla przewlekle chorych

  szkolnictwo dla przewlekle chorych; organizowane jest w zakładach leczniczych, tj. szpitalach i sanatoriach, gdzie dziecko przebywa okresowo, a także w zakładach specjalnych podległych MOiW. Zorganizowane formy opieki wychowawczej w zakładach leczniczych pojawiają się w okresie I wojny światowej (Stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przywarsztatowe inwalidów

  szkolenie przywarsztatowe inwalidów; forma niżej kwalifikowanego -> przygotowania inwalidów do pracy umożliwiająca im opanowanie niezbędnych praktycznych umiejętności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie dająca formalnych kwalifikacji zawodowych. Zakres tych umiejętności ograniczony jest z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zatrudnienia inwalidów

  system zatrudnienia inwalidów; system nakładający na zwykłe zakłady pracy obowiązek zatrudnienia pewnego procentu (1 - 3%) inwalidów. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, które określają równocześnie sankcje w stosunku do zakładów uchylających się od tego obowiązku. System ten stosowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla upośledzonych umysłowo

  szkolnictwo dla upośledzonych umysłowo; najliczniej rozwinięte ze względu na dość wysoki wskaźnik (3%) upośledzonych umysłowo w społeczeństwie. Pierwszym impulsem do kształcenia upośledzonych umysłowo był eksperyment kształcenia głęboko upośledzonego, tzw. dzikiego z Aveyronu, przeprowadzony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie zawodowe inwalidów

  szkolenie zawodowe inwalidów; niższy poziom kształcenia zawodowego polegający na kształtowaniu prostych umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pewnych czynności zawodowych lub pracy na określonym stanowisku pracy nie dający formalnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry