Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym

  środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym; są z jednej strony analogiczne jak w szkolnictwie normalnym, z drugiej zaś specjalistyczne, zależne od rodzaju i stopnia upośledzenia ucznia. Spełniają one funkcję poznawczą, kształcącą i dydaktyczną. Zalicza się do nich pomoce naukowe służące do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Federacja Głuchych

  Światowa Federacja Głuchych; międzynarodowa organizacja afiliowana przy ONZ, skupiająca narodowe związki głuchych z różnych krajów. Co 4 lata SFG organizuje międzynarodowe kongresy w celu prezentacji dorobku naukowego i wymiany doświadczeń. SFG prowadzi także działalność inicjującą rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki sygnalizacyjne

  środki sygnalizacyjne; części składowe stanowisk roboczych współpracujące bezpośrednio z receptorami człowieka. Wiążą się z organami zmysłów: wzrokiem, słuchem, dotykiem, kine-stezją, powonieniem, smakiem itp. Sygnalizacja może być indywidualna, jeśli środki sygnalizacyjne są umieszczone na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świetlanki

  świetlanki; urządzenia do naświetlań promieniowaniem podczerwonym i widzialnym o oddziaływaniu przegrzewającym. Stosuje się świetlanki częściowe, zwane też budką elektryczną lub aparatem Polano lub świetlanki całkowite (Solar) — do kąpieli elektryczno-świetlnej całkowitej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko pracy materialne

  środowisko pracy materialne; całokształt warunków pracy z wyłączeniem czynnika osobowego. Warunki środowiska p. m. jak i jej rodzaj, różnią się dość znacznie w poszczególnych gałęziach przemysłu, a często nawet w ramach tej samej branży. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślepota

  ślepota; głęboki defekt narządu wzroku charakteryzujący się całkowitym lub prawie całkowitym zniesieniem zdolności widzenia. Przyjęta w 1954 r. przez II Międzynarodowy Kongres Niewidomych w Paryżu definicja określa ślepotę jako: 1) zupełny brak wzroku; 2) resztki wzroku nie przekraczające przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyna naparstkowa Stacka

  szyna naparstkowa Stacka; -> orteza w formie naparstka obejmująca paliczek paznokciowy i przedłużona na paliczek środkowy po stronie grzbietowej, stabilizująca wybiórczo staw międzypaliczkowy dalszy palca ręki. Jest stosowana w leczeniu palca młot-kowatego po uszkodzeniu obwodowego przyczepu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztywność zachowania

  sztywność zachowania; cecha charakteryzująca zachowanie osób nie mogących oderwać się od pewnych schematów i sposobów działania. Sz z. występuje u ludzi w następstwie organicznych zmian w mózgu, miażdżycy, upośledzenia umysłowego, demencji. Istnieje wiele metod testowych przeznaczonych do oceny sz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyna odwodząca kończynę górną

  szyna odwodząca kończynę górną; -> orteza podpórczo-korekcyjna składająca się z ramy wspartej na bocznej powierzchni żeber i kości biodrowej oraz z szyny podpórczej lub pulpitu podtrzymujących ramię kończyny w odpowiednim odwiedzeniu i obrocie w stawie barkowym. Rama przymocowana jest do tułowia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyja krótka wrodzona

  szyja krótka wrodzona; brevicollis; zespół Klippel-Feila; wada polega na zmianach kształtu (kręgi klinowe, półkręgi) i liczby kręgów szyjnych, skróceniu szyi, zniekształceniu jej zarysów, co sprawia wrażenie, że głowa jest osadzona bezpośrednio na tułowiu. Dolna granica owłosienia głowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry