Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Technika w pedagogice specjalnej

  technika w pedagogice specjalnej; zastosowanie technicznych pomocy w procesie usprawniania zwiększa możliwości kompensacyjne i orientacyjne niewidomych i niedowidzących (środki optyczne), wzmacnia dźwięki umożliwiając głuchym i niedosłyszącym wykorzystanie resztek słuchu oraz komunikowanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka Braille'a

  tabliczka Braille'a; do pisania wypukłym sześciopunktowym alfabetem Braille'a na specjalnym, grubym, miękkim papierze za pomocą „metalowego nakłuwacza". Składa się z dwóch części połączonych zawiasem (rozkładanych jak zeszyt). Spodnia część tabliczki, na której umieszcza się arkusz papieru, ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne

  środowisko społeczne; ogół jednostek, kręgów społecznych, grup i zbiorowości oraz te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które pozostają z jednostką we wzajemnych oddziaływaniach. Pojęciem szerszym jest otoczenie, obejmuje elementy trwałe i zmienne zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek ciężkości

  środek ciężkości; geometryczny punkt, do którego przyłożona jest wypadkowa siła ciążenia. U człowieka można odpowiednimi metodami mierzyć położenie środków ciężkości poszczególnych członków, np. uda, głowy itp., oraz ogólny środek ciężkości OSC. Położenie OSC zależy od przestrzennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka do rysowania dla niewidomych

  tabliczka do rysowania dla niewidomych; umożliwia rysowanie lub pisanie znaków wypukłych na folii typu celofan, strapol itp. za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub nakłuwacza używanego do pisania na tabliczkach Braille'a. Tabliczka składa się z cienkiej płytki pilśniowej wyklejonej warstwą gumy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego

  środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego; zespół czynników kształtujących rozwój i przystosowanie do życia wśród innych, odgrywający istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wszelkie warunki ograniczające wpływy pedagogiczne i społeczne środowiska, w jakim wzrasta dziecko, nasilają swe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek leczniczo-zabezpieczający

  środek leczniczo-zabezpieczający; określenie stosowane w nomenklaturze prawno-sądowej; oznacza umieszczenie w szpitalu lub w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji sądu. Ma on chronić społeczeństwo przed działaniami osób, które dopuściły się czynów przestępczych w stanie niepoczytalności lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia rzeczowe

  świadczenia rzeczowe; w rehabilitacji są dwojakiego rodzaju świadczenia: w naturze i pieniężne. Do pierwszych zalicza się bezpłatne usługi lecznicze (objęte jest nimi ponad 99,0% naszego społeczeństwa), protezowanie, przysposobienie zawodowe osób o niepełnej zdolności do pracy, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki bhp

  środki bhp; podczas pracy na maszynach stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Należą do nich: a) osłony stałe dla części poruszających się w maszynie, nie wymagających częstego dostępu. Do tej grupy zalicza się ekrany przeciwko odpryskom wiórów, osłony przed odłamkami ściernicy szlifierki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłolecznictwo

  światłolecznictwo; dział fizykoterapii wykorzystujący do celów leczniczych oddziaływanie promieniowania podczerwonego widzialnego, słonecznego oraz nadfioletowego. Ś. jest stosowane w terapii wielu schorzeń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry