Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test Seyfrieda

  test Seyfrieda; określa stopień uszkodzenia stawu w przebiegu schorzeń reumatycznych. I° — ruch czynny w zakresie zachowanego ruchu biernego, płynny, przeciwko oporowi wyraźnie mniejszemu niż po stronie zdrowej; II° — ruch czynny, wolny (bez oporu), płynny, w zakresie ruchu biernego. Niewielki opór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa

  terapia zajęciowa; usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez wykonywanie różnych zajęć. Mogą one mieć charakter zajęć manualnych, jak: wykonywanie różnych przedmiotów z drewna, metalu, skóry, szycie, szydełkowanie itd., lub umysłowych, jak: czytanie książek, recytowanie wierszy, malowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej

  terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej; należy ją rozpatrywać w aspekr tach: leczniczym, psychologicznym i zawodowym. Wartość terapii pracą dla procesu leczniczego usprawniania polega na tym, że dany ruch roboczy, traktowany jako ćwiczenie w czasie pracy, pracownik może wykonywać przez dłuższy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test sytuacyjny

  test sytuacyjny; metoda badania -> zdolności do pracy, zwłaszcza do konkretnego zawodu. Polega ona na wprowadzeniu badanego w typową sytuację pracy charakterystyczną dla danego zawodu (stanowiska pracy), z poleceniem wykonywania określonych zadań zawodowych. W t. s. występują naturalne warunki pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa w psychiatrii

  terapia zajęciowa w psychiatrii; aktywizacja chorych przez udział we wspólnych celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej. Twórczy, a zarazem rekreacyjny charakter zajęć (malowanie, rzeźba, tkactwo artystyczne itp.), możliwość bezsłownej ekspresji swych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia rodzinna

  terapia rodzinna; postępowanie oddziałujące na środowisko rodzinne, w którym jedna łub kilka osób wymaga pomocy psychologicznej. W przypadku dzieci i dorosłych niepełnosprawnych t. r. polega przede wszystkim na uwrażliwieniu wszystkich członków rodziny na potrzeby, jakie przejawia żyjący w rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia behawioralna

  terapia behawioralna; metoda -> psychoterapii oparta na teoriach uczenia się i psychologii eksperymentalnej. Podstawą t. b. jest założenie, że nieprawidłowe zachowania, do których należą m. in. zaburzenia psychiczne, są wynikiem wyuczonych błędnych reakcji, a zatem stosując odpowiednie techniki można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia Gestalt

  terapia Gestalt; kierunek psychoterapeutyczny, któremu założeń teoretycznych dostarczył przed 50 laty F. Perls, głoszący, że naturalnym stanem człowieka jest być całością niepodzielną. Jeśli zdarza się, że w jednostce dochodzą do głosu przeciwstawiające się sobie tendencje, to w myśli t. G...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pracą

  terapia pracą; polega na wykonywaniu prostych zadań produkcyjnych, które w maksymalnym stopniu umożliwiają likwidację dysfunkcji utrudniającej normalną pracę. W takim ujęciu usprawnianie za pomocą odpowiednio dobranej i dawkowanej pracy nie zakłada dostosowania czynności terapeutycznych do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria społecznego uczenia się

  teoria społecznego uczenia się; opracowana przez amerykańskiego psychologa J. B. Rottera w 1954 r. ujmuje proces uczenia się w kategoriach oczekiwania na sukces lub niepowodzenie, podkreślając, że motywacja jednostki zależy przede wszystkim od uprzednich doświadczeń, od wartości, jaką przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry