Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Testy bezsłowne inteligencji

  testy bezsłowne inteligencji; metody oceniające poziom umysłowy posługujące się materiałami i zasadami postępowania diagnostycznego, umożliwiającymi udzielanie odpowiedzi bezsłownych przez osobę badaną. Testy b. i. znajdują zastosowanie w przypadku osób mających trudności w porozumiewaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej

  terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej; uzupełnienie procesu usprawniania aplikacją pracy w celach leczniczych (służy do ewentualnej preorientacji zawodowej, opanowania czynności życia codziennego i psychoterapii). Zaleca się zwłaszcza: czynności rytmiczne o powtarzalnych elementach ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia ruchem psychicznie chorych

  terapia ruchem psychicznie chorych; postępowanie rehabilitacyjne mające na celu: 1) zapobiegać -> upośledzeniu wydolności fizycznej: 2) oddziaływać pośrednio na stan psychiczny przez towarzyszące grupowej aktywności ruchowej ożywienie, poprawę nastroju, poprawę kontaktów społecznych, zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teratologia

  teratologia; dział medycyny zajmujący się patologią rozwoju płodu. Wpływ czynników uszkadzających płód ma szczególne znaczenie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, gdy powstają zawiązki przyszłych narządów. W działaniach profilaktycznych, mających na celu zapewnienie dziecku optymalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią

  terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią; emg — feedback therapy; pomocnicza metoda samokontroli napięcia i skurczu mięśni za pomocą -> elektromiografii. Ćwiczący wykorzystuje sygnały wzrokowo-dźwiękowe z elektromiografu w celu wzmocnienia lub zastąpienia nieobecnych lub zbyt słabych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test czynnościowy

  test czynnościowy; badanie czynności podstawowych, występujących w codziennym życiu społecznym i zawodowym (-> próby pracy) człowieka nie w pełni sprawnego. Ocena dotyczy między innymi toalety osobistej, jedzenia, zmiany pozycji, posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym oraz czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia wychowawcza

  terapia wychowawcza; oddziaływania pedagogiczne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych korzystających z usług placówek rehabilitacyjnych. T. w. ma niekiedy na celu wyrównanie występujących u dziecka braków w zakresie przystosowania społecznego, dojrzałości emocjonalnej, własnej samooceny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lovetta

  test Lovetta; subiektywna ocena siły mięśniowej opracowana dla potrzeb kinezyterapii w okresie epidemii choroby Heinego-Medina. Wymaga od badającego bardzo dobrej znajomości zarówno anatomii układu mięśniowego, jak i odpowiednich pozycji wyjściowych do badań każdej grupy mięśniowej. T. L. operuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zabawowa

  terapia zabawowa; postępowanie mające na celu doprowadzenie do optymalnej kondycji psychicznej przez czynności zabawowe. Metoda ta stosowana jest powszechnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych, zahamowanych psychoruchowo, nerwicowych i wymagających wyładowania nagromadzonych napięć i przeżywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pracą psychicznie chorych

  terapia pracą psychicznie chorych; ergoterapia; wykorzystanie pracy jako metody leczenia i rehabilitacji w psychiatrii. Jest jedną z najstarszych metod oddziaływania stosowanych w tej dyscyplinie. Ze względu na charakter zaburzeń psychicznych terapeutyczne walory pracy polegają tu głównie na odtwarzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry