Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętno graniczne

  tętno graniczne; częstość tętna, która odpowiada wielkości poboru tlenu wyrażonej w odsetkach pułapu tlenowego. Ustala się ją podczas wysiłku w warunkach równowagi dynamicznej w zakresie czynności układów krążenia i oddychania. Istnieje graniczna częstość tętna, przy której osiąga się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy funkcjonalne

  testy funkcjonalne; praktyczny i ogólnie dostępny miernik wydolności fizycznej pacjentów, a tym samym efektów realizowanych przez ćwiczenia z działu kinezyterapii ogólnej. T. f. składają się z wielu ćwiczeń dobranych pod kątem ocenianych sprawności, które należy najszybciej i w określonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenoterapia

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy przystosowania społecznego

  testy przystosowania społecznego; metody oceny, mającej na celu określenie stopnia niezależności i samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz w interakcji z innymi osobami. Testy oceniające te cechy stosowane są w ośrodkach rehabilitacyjnych w przypadku dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tok ćwiczeń

  tok ćwiczeń; prawidłowy układ ćwiczeń w jednostce ćwiczeń zbiorowych pozwalający na realizację celu zgodnie z fizjologią ogólną wysiłków fizycznych. T. ć. jest trzyczęściowy i składa się z części: wstępnej, głównej i końcowej. Część wstępna ma przygotować narządy i układy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy w pedagogice specjalnej

  testy w pedagogice specjalnej; mają podobne znaczenie jak w psychologii, a więc służą do stawiania diagnozy odnośnie do stanu osoby niepełnosprawnej. Jest ona niezbędna w przypadku kierowania ucznia do różnych form kształcenia specjalnego i w poradnictwie zawodowym. Należy tu podkreślić, że test...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksoplazmoza

  toksoplazmoza; choroba pasożytnicza, w której występują zmiany patologiczne w narządzie wzroku (zapalenie siatkówki oka, zaćma, mało-ocze), a także schorzenia skóry. Nosicielami pasożyta, którym jest pierwotniak, bywają zwierzęta domowe i ludzie. Następstwem t. mogą być poronienia..martwe płody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy zawodowe

  testy zawodowe; zestaw testów psychologicznych stosowanych w badaniach -> zdolności do pracy. Z reguły obejmuje on testy do badania: sprawności sensomotorycznej, inteligencji, osobowości itd. T. z. stanowią jedną z metod wykorzystywanych do psychologicznej -> oceny zdolności do pracy osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia

  tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia; zakres wydolności wysiłkowej, w którym nie występują objawy patologiczne w układzie krążenia, zwane objawami nietolerancji wysiłku. Zakres t. w. określa się za pomocą -» prób wysiłkowych, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji poza-wałowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetrapareza

  tetrapareza; niedowład czterokończynowy pochodzenia rdzeniowego lub obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /81

  praca w formacie txt

Do góry