Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trening

  trening; termin stosowany w fizjologii pracy, oznaczający działalność stymulującą funkcjonalne bądź morfologiczne zmiany adaptacyjne organizmu. W sporcie — systematyczne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem trenera, mające na celu uzyskanie maksymalnej sprawności w uprawianej dyscyplinie sportu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor przeszkód dla niewidomych

  tor przeszkód dla niewidomych; zestaw kilku ćwiczeń, których celem jest wykazanie przez niewidomych sprawności w poruszaniu się w różnych warunkach, umiejętności radzenia sobie przy pokonywaniu przeszkód, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Tor p. n. nie jest klasyczną konkurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening autogenny

  trening autogenny; program ćwiczeń relaksacyjnych opracowany przez niemieckiego lekarza J. Schultza (1959), polegający na sugestywnym oddziaływaniu wyobraźni w celu doprowadzenia do wytworzenia rozluźnienia mięśni i poczucia wypoczywania. Osoby praktykujące t. a. opanowują kontrolę własnego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu

  trafność testu; wartość diagnostyczna określająca, czy dana metoda rzeczywiście mierzy cechę, o którą w badaniu chodzi. Dla dokonania oceny t.t. przeprowadza się obliczenia współczynnika trafności, pozwalającego ocenić, czy dany test jest pod względem swej trafności zbliżony do innych metod, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening interpersonalny

  trening interpersonalny; metoda oddziaływania psychologicznego, której celem jest optymalizacja kontaktów z innymi ludźmi, mająca znaczenie psychoterapeutyczne. T. i. prowadzony jest według zasad opartych na wiodących koncepcjach psychologicznych. Wykorzystywane są przy t. i. spontaniczne skłonności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfer

  transfer; wpływ uprzednio wyuczonego materiału na aktualnie przyswajany. Wyróżnia się t. pozytywny — w przypadku dodatniego wpływu, lub t. ujemny — w sytuacji odwrotnej. W warunkowaniu klasycznym generalizacja bodźca odpowiada t. pozytywnemu. Zjawisko t. wykorzystywane jest w procesie rehabilitacji podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tony harmoniczne

  tony harmoniczne; tony wzbogacające swą amplitudą i częstotliwością tzw. ton podstawowy o najniższej częstotliwości, będąc jego wielokrotnością. Występują w muzyce i odnoszą się do głosu śpiewaczego. Od t. h. zależy barwa dźwięku. W przypadku znacznych ubytków słuchu upośledzony jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetraplegia

  tetraplegia; bezwład czterokończy-nowy, zwykle pochodzenia rdzeniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /73

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy czynnościowe

  testy czynnościowe; zestaw prób skonstruowanych w celu ilościowej oceny czynności złożonych (intelektualnych, rozwoju ruchowego dziecka, złożonych czynności ruchowych, np. czynności manipulacyjnych, czynności życia codziennego itp.). Punktacji podlegają umownie przyjęte główne parametry wspólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topektomia

  topektomia; operacyjne usunięcie określonych pól kory mózgowej (stosowane m. in. w leczeniu padaczki, uporczywych bólów, niektórych zaburzeń psychicznych).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt

Do góry