Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka

  turystyka; forma aktywnego wypoczynku szczególnie zalecana dla inwalidów; realizowana przez wycieczki krótkotrwałe (1 —2 dni) łub dłuższe (do kilku tygodni) połączone z celami poznawczymi i elementami sportu. W swych zadaniach rehabilitacyjnych t. zawiera elementy wysiłku fizycznego dostosowanego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening leczniczy

  trening leczniczy; metoda zapobiegająca niekorzystnym zmianom czynnościowym, wyrównująca zaistniałe braki i stwarzająca odpowiednie warunki do adaptacji środowiskowej opierająca się na systematycznych ćwiczeniach i wykorzystaniu zjawisk kompensacji i regeneracji. Zmiany te to obniżenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja fonetyczna

  transkrypcja fonetyczna; pisownia pozwalająca zanotować brzmienie każdej głoski, posiadająca własne symbole graficzne. T. f. oddaje usługi w praktyce logopedycznej przy rejestrowaniu występujących u badanej osoby wad artykulacyjnych. Dla celów logopedycznych wprowadza się do t. f. jeszcze dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening słuchowy

  trening słuchowy; program oddziaływania na zmysł słuchu mający na celu polepszenie zdolności percepcji słuchowej. T. s. ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci z uszkodzeniami słuchu, u których istnieją największe możliwości wykorzystywania resztek słuchowych. Wskutek braku stymulacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpozycja

  transpozycja; proces przekształcania informacji zmysłowych i obrazów umysłowych związanych ze spostrzeganiem stosunków przestrzennych. Chodzi tu o przekazywanie (przemieszczanie) informacji pochodzących z modalności zmysłowej. T. ma duże znaczenie przy rozwijaniu orientacji przestrzennej u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor oddechowy

  tor oddechowy; charakterystyka oddychania podczas emisji głosu. Znaczenie prawidłowego t. o. dla mowy było przedmiotem wielu prac badawczych. Francuski fizjolog R. Husson (1950) prowadził badania nad charakterystyką t. o. podczas fonacji, podkreślając znaczenie ośrodków nerwowych dla prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trisomia

  trisomia; jedna z częstszych aberracji chrom osom alnych, w której zamiast dwóch chromosomów stanowiących parę występują trzy. T. jest postacią polisomii. Zob. też aberracje chromosomów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transwestytyzm (transwestyzm)

  transwestytyzm (transwestyzm); skłonność do ubierania się w sposób typowy dla płci odmiennej. T. łączy się często z tendencją do perwersji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torowanie nerwowo-mięśniowe

  torowanie nerwowo-mięśniowe; posługiwanie się w technice ćwiczeń leczniczych różnorakimi bodźcami bezwarunkowymi (skórnymi, kinestetycz-nymi, zmysłowymi), mające na celu wywołanie zjawiska obniżenia progu pobudliwości międzysynaptycznej u-kładu ruchowego przez sumowanie pobudzeń podprogowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tulejka udowa

  tulejka udowa; element konstrukcyjny protezy goleni połączony z jej częścią goleniową za pomocą szyn zaopatrzonych w przeguby stawu kolanowego. Uczestniczy w podparciu masy ciała i stanowi rodzaj -> zawieszenia protezy kończyny dolnej, mocującego protezę nad kłykciami uda. Zaopatrzona w -> półkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry