Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FETYSZ

  Przedmiot posiadający magiczną moc wskutek wcielenia się weń jakiegośbóstwa lub siły nadprzyrodzonej. Rodzaj -> AMULETU.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTOM

  W medycynie, model anatomiczny do studiów i ćwiczeń. W psychotronicefantom to -> SOBOWTÓR, -> FLUIDAL itp. Znany jest efekt bólufantomowego, poczucie bólu w utraconej kończynie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

  Analiza i opis historii rozwoju gatunkowego np. człowieka od jegopoczątków po dzieje współczesne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARMAKOPUNKTURA

  -> AKUPUNKTURA połączona z wprowadzaniem w nakłute miejsca preparatówleczniczych. Metoda stosowana szczególnie przy nerwobólach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOPSYCHOLOGIA

  Nauka o badaniach percepcji roślin oraz ich zdolności do wymianyinformacji z innymi organizmami żywymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

  Przekonanie o nieuchronności zdarzeń i nieodwracalności losu. Postawyfatalistyczne powodowane czasem zupełnie błahymi niepowodzeniamipotęgują-> DYSTRES. Istnieje teoria, że takie nastawienia z reguły niesą wynikiem okoliczności zewnętrznych, lecz wypływają z naszego wnętrza,złego nastawienia do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITORADIESTEZJA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się badaniem wpływu promieniowania narośliny, ich wzajemnym oddziaływaniem na siebie oraz relacjami międzyroślinami a człowiekiem. Doświadczenia w tym zakresie są jużwykorzystywane do racjonalizacji upraw rolnych, a szczególnie do hodowliroślin domowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST

  (Ok. 1480 - 1540). Johann Faust. Filozof, alchemik, lekarz,czarnoksiężnik. Studiował m.in. magię i sztuki czarnoksięskie wKrakowie. Bohater wielu dzieł literackich i mitu o pakcie zawartym zdiabłem, któremu ofiarowuje duszę w zamian za wiedzę, panowanie imożność użycia świata. To w jego usta J.Goethe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTONIA

  Odczuwanie wrażeń płynących z głębi własnego ciała. Wywoływanie zjawiskaeutonii jest m.in. celem licznych technik relaksacyjnych i medytacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turnusy rehabilitacyjne

  turnusy rehabilitacyjne; forma rehabilitacji stosowana wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, którym dotychczasowe środowisko (najczęściej szpital psychiatryczny, zakład wychowawczy lub opiekuńczy) nie stwarza warunków umożliwiających skuteczne uczenie się prowadzenia samodzielnej, społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt

Do góry