Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIPNOANALIZA

  Wykorzystanie -> HIPNOZY w -> PSYCHOANALIZIE. Jest to metoda, którąwprowadził -> FREUD, dążąc do tego, ażeby pacjent mógł dotrzeć w staniehipnozy do przykrych doświadczeń z różnych, szczególnie wczesnychokresów swego życia. Jak wykazały praktyczne doświadczenia, metoda tadawała wyniki jedynie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMONY

  Substancje wydzielane do krwiobiegu przez gruczoły wydzielaniadokrewnego, regulujące na drodze chemostymulacyjnej, m.in. poprzez aktywizację -> ENZYMÓW, większość procesów życiowych. Znane jest iopisane działanie około 401 hormonów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRATES

  (460 - 377 p.n.e). Lekarz nazywany często ojcem medycyny. Opracowałm.in. znaną do dziś klasyfikację typów temperamentu człowieka(sangwinik, flegmatyk, melancholik, choleryk). Jest też autorem do dziśstosowanej z niewielkimi zmianami -> PRZYSIĘGI HIPOKRATESA, będącejkodeksem moralnym lekarza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNODIAGNOZA

  Diagnozowanie na podstawie reakcji i zachowania człowieka poddanego -> HIPNOANALIZIE. Metoda ta polega na wydobywaniu z odległych nierazpokładów podświadomości różnych zdarzeń i urazów, które mogły spowodowaćniekorzystne stany psychiczne, a w ślad za nimi niekorzystne zmianyfizyczne i różne choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

  Pogląd, że zjawiska należy rozpatrywać całościowo. W naukach oczłowieku, a szczególnie w medycynie pojęcie holizmu ma znaczeniezasadnicze, oznacza, że zarówno w diagnostyce, jak i w terapii pacjentpowinien być traktowany jako jedność psychosomatyczna.

  Wszelkie działanie na jego ciało wywiera wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNODRAMA

  Odpowiednik -> PSYCHODRAMY z zastosowaniem -> HIPNOZY. W hipnodramie wg-> GAPIKA mamy do czynienia z podobnym przebiegiem jak w psychodramie ztym, że zachowania osób zahipnotyzowanych są bardziej spontaniczne, aoni sami są bardziej otwarci i skłonni do zwierzeń i współpracy zprzeprowadzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOGRAFIA

  Wg WEP holografia to "metoda zapisu całkowitej informacji o oświetlonymobiekcie, niesionej przez falę elektromagnetyczną (świetlną, radiową,mikrofalową, rentgenowską); polega na równoczesnej rejestracji fazy falii jej amplitudy. Istotą holografii jest przetwarzanie informacji fazowejna amplitudową". Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOTERAPIA

  -> PSYCHOTERAPIA prowadzona w szczególnych warunkach stanuhipnotycznego. Wg -> GAPIKA możliwe są trzy zasadnicze systemy działaniaw hipnoterapii a mianowicie: odreagowanie stłumionych emocji, sugestieterapeutyczne i uczenie się reakcji. W pierwszym przypadku z regułystosowana jest ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOPATIA

  Podwaliny homeopatii kładli w swej teoretycznej i praktycznejdziałalności lekarskiej -> HIPOKRATES i -> PARACELSUS. Pełną doktrynęhomeopatii opracował -> HAHNEMANN, wywodząc nazwę tego kierunku ze słówgreckich: homoion - podobny i patos - cierpienie, a za jej głównąwytyczną przyjmując zasadę:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  Dział medycyny zajmujący się badaniem i analizą wpływu otoczenia nazdrowie człowieka. Higiena praktyczna to system zaleceń dotyczącychzachowania się i postępowania polegającego na unikaniu szkodliwych dlazdrowia czynników oraz wykonywaniu czynności ochraniających iwspierających zdrowie (mycie ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry