Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

  Pogląd, że istnieją środki poznania dostarczające wiedzy, której treśćnie da się sprawdzić. Irracjonalizm oznacza też postawę umysłowąprzyjmującą pewne racje nie na podstawie siły argumentów leczautorytetu, wierzeń, tradycji. W znaczeniu potocznym irracjonalizm oznacza też zachowanie jawnie nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKARNACJA

  W wierzeniach hinduskich oznacza wcielenie bóstwa w konkretną formędoczesną. W niektórych opisach dotyczących zjawisk -> SPIRYTYZMU pojęciainkarnacji używa się dla przypadków wcielenia się ducha zmarłej osoby wosobę żywą -> MEDIUM.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPICJUM

  Idea i system pojęć i praktycznej działalności związanej ztowarzyszeniem człowiekowi podczas ostatniego etapu jego życia.Stworzenie mu w tym okresie nie tylko ludzkich, godziwych warunkówbytowania i ograniczenia cierpień, ale także złagodzenie poprzezspecjalne techniki -> PSYCHOTERAPII lęku przed...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA

  Proces tworzenia całości z różnych części. W medycynieniekonwencjonalnej oznacza połączeznie wysiłków różnych metod i technikleczenia w jeden logiczny system wspomagania człowieka w jego walce odługie, zdrowe życie. Patrz też -> HOLIZM i -> PSYCHOSOMATYKA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOROSKOP

  Wg R. Prinke i L. Weresa: "Horoskop jest mapą pozycji Słońca, Księżycaoraz planet, wykonywaną dla określonych współrzędnychczasoprzestrzennych, to znaczy dla ściśle wyznaczonego miejsca i czasu".Horoskop jest więc układem ciał niebieskich oglądanych z miejscaurodzin.

  Stąd m.in. jego równorzędna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOZA

  Stan świadomości zbliżony do snu (choć w dosłownym znaczeniu snem niejest), wywołany na drodze sugestii przez hipnotyzera. W stanie hipnozyutrzymywany jest pełny kontakt hipnotyzera z osobą zahipnotyzowaną, apodatność jej na sugestie znacznie wzrasta. Wg -> GAPIKA wszystkiewspółczesne badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  Stan równowagi czynnościowej organizmu umożliwiający mu normalnefunkcjonowanie. Do stałych elementów homeostazy zaliczają się m.in.ciepłota ciała, ciśnienie krwi, stężenie różnych składników chemicznych(np. PH) i wiele innych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOCHONDRIA

  Przesadna troska o własne zdrowie wyrażająca się m.in. w drobiazgowymprzestrzeganiu zaleceń higienicznych. Czasem ma to skutek odwrotny,wpędza hipochondryka w stan ciągłego niepokoju prowadzącego do różnychschorzeń psychosomatycznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO HOMINI LUPUS

  Łac. - człowiek człowiekowi wilkiem. Dziś, kiedy postępuje standezintegracji społeczeństw i mamy do czynienia z różnymi przejawamiwrogości i agresji, odwraca się czasem to powiedzenie na niecożartobliwe, pełne jednak autoironii: -> LUPUS LUPI HOMINEM - wilkwilkowi człowiekiem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKINEZJA

  Ograniczenie aktywności ruchowej, powszechnie występujące obecniezjawisko spowodowane m.in. czynnikami cywilizacyjnymi, niesie ze sobąwiele zagrożeń dla zdrowia wskutek ograniczenia zdolnościprzystosowawczych organizmu, spowolnienia przemiany materii, nadwagi iotyłości i wielu innych niekorzystnych skutków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt

Do góry