Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

  Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJA

  Samoobserwacja własnych zachodzących wewnątrz procesów psychicznych.Rozwój zdolności introspekcyjnych i -> SAMOŚWIADOMOŚCI jest w ramachmedycyny niekonwencjonalnej jedną z fundamentalnych zasad leczeniaróżnymi technikami psychoterapeutycznymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOPLASTIA

  Wg -> OCHOROWICZA: "Ideoplastią nazywamy urzeczywistnienie się wosobniku pewnego wyobrażenia, spełnienia pewnego faktu, wytworzenia siępewnego stanu, a to niezależnie od tego, czy owo urzeczywistnienie byłowywołane przez poddanie osoby drugiej czy przez spełnienie własnego,danego sobie samemu nakazu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

  Wrodzona zdolność i umiejętność wykorzystywania określonych czynnościzapewniających elementarne możliwości przetrwania danego gatunku. Wśródpodstawowych instynktów wymienia się m.in.: ucieczki, odrzucenia, walki,rodzicielski, seksualny, stadny. Pojęcie instynktu stanowi jeden zzasadniczych elementów ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILORAZ INTELIGENCJI

  Metoda określania zakresu inteligencji polegająca na porównaniu tzw.wieku umysłowego (rozwojowego) dziecka wyrażonego w miesiącach do wiekukalendarzowego i pomnożonego przez 100. Iloraz inteligencji w badaniachza pomocą testów specjalnych określa stan rozwoju funkcji umysłowych w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJA

  Intuicja jest cechą przypisywaną jedynie człowiekowi. W nauce tzw.intuicjonizm zakłada możliwość poznawania niektórych procesów i zjawiskbez poznania empirycznego. W wielu działach medycyny niekonwencjonalnejuważa się intuicję za jeden z zasadniczych sposobów poznawania ludzi i zdarzeń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOLOGIA

  Nauka o naturalnej odporności organizmu na czynniki chorobotwórcze.Zakres zainteresowań immunologii w ostatnich latach znacznie sięposzerzył w związku z pojawieniem się takich chorób, jak -> AIDS,nasileniem się zjawisk -> ALERGII, rozwojem -> TRANSPLANTOLOGII, a ostatnio pojawieniem się -> CFS. W wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWOLUCJA

  Rozwój wsteczny. W medycynie oznacza procesy stopniowego ograniczaniaczynności i sprawności funkcjonowania starzejących się organizmów. Wwielu metodach i technikach medycyny niekonwencjonalnej mówi się oograniczaniu i cofaniu się zmian inwolucyjnych (np. przywrócenie siwymwłosom ich pierwotnej barwy) pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

  Opracowana przez dr Krzysztofa Zuchorę metoda oceny ogólnej sprawnościfizycznej obejmująca pomiar następujących prób: szybkości, skoczności,siły ramion, gibkości, wytrzymałości, siły mięśni brzucha.

  Każda z próbjest punktowana w skali 1 - 6 (minimalny, dostateczny, dobry, bardzodobry, wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYZONTALNY I WERTYKALNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA

  W rozważaniach filozoficznych i psychologicznych prof. JózefaKozieleckiego znajdujemy m.in. interesującą tezę n.t. dwupodstawowych dróg rozwojowych człowieka: wertykalnej i horyzontalnej.Koncepcja wertykalna mówi o takim rozwoju człowieka, w którym swojemiejsce w życiu, osiągnięcia, pozycję ocenia on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt

Do góry