Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JAD PSZCZELI

  Wydzielany podczas użądlenia pszczoły produkt przypominający swymskładem chemicznym jad żmii lub kobry. Wprowadzony do tkanki wywołujemiejscową reakcję alergiczną, a także powoduje bliżej nie poznane reakcje odpornościowe organizmu, co w wielu krajach jest jużwykorzystywane dla celów leczniczych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOGGING

  To nic innego jak po prostu bieg, bieganie, systematyczny treningbiegowy. Podstawy joggingu stworzył -> COOPER. Ze względu nawszechstronność, powszechną dostępność i uniwersalność jogging jest bezwątpienia jedną z najbardziej wartościowych form aktywności fizycznej.Patrz: -> RUCH.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASNOWIDZTWO

  Wg -> KLIMUSZKI "jasnowidzenie jest to specyficzna zdolność widzeniarzeczy wydarzeń przez materię, przestrzeń i poza granicą czasu bezudziału zmysłów". Większość wypowiadających się w tej kwestii podpojęciem jasnowidztwa rozumie wszelkie zdolności do odbioru sygnałówpozwalających na opis zjawisk i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JON

  Atom pierwiastka powiększony o elektron (anion) lub pomniejszony oelektron (kation), co w zasadniczy sposób zmienia jego właściwościwykorzystywane w różnych metodach leczenia -> PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JATROGENIA

  Zaburzenia powodujące rozwój lub pogłębienie choroby w wynikuniezamierzonego zachowania lekarza stawiającego niewłaściwą diagnozę lubsugerującego niepomyślny przebieg leczenia. Jatrogenny wpływ na choregoma też atmosfera szpitalna. Także usposobienie hipochondryczne możewywoływać skutki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JU - JITSU

  Grupa dalekowschodnich sportów walki zbliżona do zapasów, których celemjest wytrącenie przeciwnika z równowagi, przewrócenie i przytrzymanie na ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOMETRYCZNE ĆWICZENIA

  System ćwiczeń opracowany przez Ilse Buck z Austrii. Izometrycznećwiczenia polegają na napinaniu i rozluźnianiu mięśni zazwyczaj zwykorzystaniem jakichś zewnętrznych oporów (ściana, stół, krzesło), lubpo prostu np. przez zaciskanie pięści. Elementy ćwiczeń izometrycznychodnajdujemy w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI ZDZISŁAW

  Białostocki bioenergoterapeuta stosujący w leczeniu m.in. środkihipnotyczne. Specjalizuje się w leczeniu chorób o podłożu depresyjnym inerwicowym. Współuczestniczył m.in. przy przeprowadzaniu przy pomocy ->HIPNOZY bezbolesnych porodów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JACOBSONA TECHNIKA RELAKSACJI

  Wyjściowym dla techniki relaksacyjnej Jacobsona jest -> STAN NAPIĘCIAwywołany współczesnym trybem życia, a przejawiający się m.in.irytacją, niecierpliwością, podekscytowaniem, odruchami, tikami,nieproporcjonalnymi reakcjami na różne bodźce, uczuciem niepokoju,skurczem krtani, szybkim płytkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRYDODIAGNOSTYKA

  Metoda wykrywania i rozpoznawania chorób na podstawie zmian zachodzącychna tęczówce oka. Sztuka ta była znana już w odległej starożytności.Stosował ją i opisał m.in. lekarz faraona Tutenhamona, El Aks.Największe zasługi w opracowaniu naukowych podwalin współczesnejirydodiagnostyki stworzył Węgier V...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 265

  praca w formacie txt

Do góry