Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Udar mózgu

  udar mózgu; ostre zaburzenie (niewydolność) krążenia mózgowego powodujące nagłe wystąpienie objawów ogniskowych, najczęściej niedowładu połowiczego z zaburzeniami świadomości i u osób praworęcznych — z zaburzeniami mowy. Etiopatoge-neza: zaburzenie drożności (-> zakrzepy i -> zatory tętnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflopsychologia

  tyflopsychologia; dział psychologii zajmujący się zagadnieniami psychologicznymi, dotyczącymi ślepoty i niedowidzenia oraz adaptacją psychiczną do życia w warunkach defektu wzroku. Jest ona zarówno teoretyczną, jak też praktyczną. T. teoretyczna ma za zadanie: 1) badanie psychicznych skutków ślepoty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udrożnienie oskrzeli

  udrożnienie oskrzeli; postępowanie mające na celu poprawę drożności oskrzeli różne w zależności od przyczyn zmniejszenia drożności. W przypadkach, kiedy występuje skurcz mięśni gładkich, podaje się bronchodila-tatory, gdy dominuje obrzęk lub nie ma wyników po podaniu bronchodila-tatorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  tyflotechnika

  tyflotechnika; dział techniki zajmujący się zasadami, środkami i sposobami wytwarzania -> pomocy technicznych dla niewidomch i niedowidzących. Podstawową zasadą jest uwzględnianie w projektowaniu i produkowaniu tych pomocy specyficznych cech procesów poznawczych osób z defektem wzroku oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tutor

  tutor; -> orteza stabilizująca kończynę dolną lub górną, obejmująca cienkościenną mocną konstrukcją odpowiedni odcinek kończyny na całym jej obwodzie. Stosowany w celu wyłączenia ruchów w jednym lub kilku stawach kończyny, zabezpieczenia świeżego zrostu kości itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugniatanie; technika

  ugniatanie; technika -> masażu klasycznego stosowana głównie w celu uzyskania stanu pobudzenia w tkance mięśniowej. U. zwiększa napięcie i skuteczność skurczu mięśnia, wpływa na lepsze odżywienie masowanej tkanki. W masażu leczniczym u. stosowane jest w leczeniu niedowładów i zaników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowanie stanowisk pracy dla inwalidów

  typowanie stanowisk pracy dla inwalidów; czynność polegająca na analizie stanowisk pracy z punktu widzenia sprawności fizycznych i psychicznych oraz ocena tych stanowisk z uwzględnieniem możliwości pracy na nich różnych kategorii inwalidów. W zakładach pracy zajmują się tym wewnątrzzakładowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość artystyczna inwalidów

  twórczość artystyczna inwalidów; stanowi wyraz zdolności wspomaganych skłonnościami do kompensacji równoważącej ograniczenia zaistniałe wskutek kalectwa. Ekspresja artystyczna ujawnia się przez rozmaite środki, jak: plastyka, muzyka, literatura, i stanowi interesujący materiał analiz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ człowiek-maszyna

  układ człowiek-maszyna; może być rozumiany w szerszym lub węższym znaczeniu. W pierwszym aspekcie występuje wtedy, gdy rozpatruje się sytuację, w której człowiek posługuje się jakimikolwiek narzędziami pracy; u. cz.-m. jest to innymi słowy układ człowiek-narzędzie pracy. Takie układy spotyka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁY ENERGETYCZNE

  Inaczej -> MERIDIANY lub -> POŁUDNIKI. Wg zasad -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNY, aw szczególności takich jej technik jak -> AKUPUNKTURA i -> AKUPRESURA,każdy kanał energetyczny zaopatruje i reguluje działalność konkretnegoorganu.

  Wg aktualnej klasyfikacji przez ciało ludzkie przebiega 14 kanałów energetycznych:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry