Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne

  upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne; rozróżnienie mające istotne znaczenie w diagnostyce u. u. i wynikające z czynników etiologicznych. U. u. pierwotne występuje w konsekwencji uszkodzeń lub poważnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, może być uwarunkowane genetycznie, wrodzone lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultradźwięki

  ultradźwięki; drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granice słyszalności ucha ludzkiego. Wytwarzane są w specjalnych aparatach. Ich lecznicze oddziaływanie na tkanki jest złożone. Jest to działanie mecha-nfczne, cieplne i fizykochemiczne. Reakcji miejscowej w tkankach zachodzącej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia

  upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia; występuje jako zespół objawów zbliżonych do rzeczywistego u. u., lecz wynikających z okresowego zahamowania emocjonalnego nie pozwalającego ujawnić danej osobie swych realnych zdolności intelektualnych. U. u. rzekome występuje u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieruchomienie

  unieruchomienie; maksymalne ograniczenie aktywności ruchowej na zalecenie lekarskie, z pozostawieniem w pozycji leżącej nawet przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (bez wychodzenia z łóżka). Jest koniecznym środkiem postępowania leczniczego, np. w niektórych okresach chorób układu krążenia. U...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezwłasnowolnienie

  ubezwłasnowolnienie; całkowite pozbawienie lub częściowe ograniczenie działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego. U. całkowite stosowane bywa wobec osób, które wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflolog

  tyflolog; specjalista zajmujący się rewalidacją niewidomych i niedowidzących przez integrowanie wyników badań i doświadczeń okulistyki, psychologii, teorii poznania, pedagogiki, socjologii oraz techniki. Wielodyscyplinarne podejście do rewalidacji niewidomych i niedowidzących wymaga wielostronnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; w życiu płodowym umożliwia przechodzenie krwi z prawego przedsionka do lewego. Przestaje spełniać tę funkcję w pierwszym okresie życia pozapłodowego, ulegając w miarę upływu czasu zarośnięciu. Znaczniejsze, przetrwałe ubytki (powyżej 2,5 cm) lub całkowity...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflologia

  tyflologia; nauka o niewidomych zajmująca się zagadnieniami defektów wzroku (ślepotą i niedowidzeniem). Dotychczas brak jest kompleksowego i wyczerpującego opracowania tych zagadnień. W praktyce spotyka się opracowanie tych problemów z punktu widzenia pedagogicznego (-> tyflopedagogika), psychologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnictwo w kulturze

  uczestnictwo w kulturze; korzystanie z dóbr kulturowych (książka, film, sztuka teatralna, obrazy malarskie, rzeźby itp.). Uczestnictwo w k. jest znacznie zróżnicowane w zależności od tego, czy dana osoba jest twórcą zawodowym, amatorem czy tylko odbiorcą. Uczestnictwo to dzieli się na dwie formy:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflopedagogika

  tyflopedagogika; nauka o wychowaniu, kształceniu i rewalidacji osób niewidomych, niedowidzących i ociemniałych. Stanowi dział pedagogiki specjalnej. Brak wzroku nie ogranicza sprawności operacji myślowych, ale ogranicza spostrzeganie świata ze względu na brak doznań optycznych. Utrudnia także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt

Do góry