Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych

  upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych; spowodowane jest zwykle długotrwałym zahamowaniem ruchowym i upośledzeniem napędu (-> schizofrenia katatoniczna, -> osłupienie katatoniczne, -> depresja), bezczynnością związaną z długotrwałą hospitalizacją i ubocznym działaniem leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne

  upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne; anomalie przekazywane zgodnie z prawami dziedziczenia przez rodziców potomstwu za pośrednictwem podstawowych jednostek, jakimi są geny, fragmenty łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Wyróżnia się trzy podstawowe typy dziedziczenia: dominujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL

  uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL; przeznaczony dla zorganizowanych placówek rehabilitacji leczniczej (szpitale, przychodnie, sanatoria). Urządzenie do kinezyterapii wszystkich schorzeń narządu ruchu, gdy zachodzi potrzeba zwiększenia zakresu ruchomości stawów, siły mięśniowej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy obwodowy

  układ nerwowy obwodowy; obejmuje nerwy czaszkowe i obwodowe, ich jądra ruchowe w rdzeniu i opuszce, korzenie rdzeniowe i sploty nerwowe. Uszkodzenie w którymkolwiek miejscu o. u. n. powoduje -> niedowład obwodowy (wiotki). Uszkodzeniom pnia nerwu towarzyszy zaburzenie wszystkich rodzajów czucia. Najczęstsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytety trzeciego wieku

  uniwersytety trzeciego wieku; odgrywają ważną rolę w profilaktyce i rehabilitacji gerontologicznej. Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzesza kilkaset tego rodzaju placówek. W Polsce uniwersytety t. w. działają w dziewięciu miastach. Celem ich jest poprawa warunków życia osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy ośrodkowy

  układ nerwowy ośrodkowy; podłoże anatomiczne złożonych wyższych czynności nerwowych, automatyzmów ruchowych i czynności odruchowo-warunkowych dowolnych; obejmuje mózgowie, móżdżek, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy. Uszkodzenie, zależnie od lokalizacji ogniska, powoduje szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne

  upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne; wielu autorów zajmujących się problematyką u. u. rozgranicza te dwa jego typy. Z pierwszym — endogennym łączy się na ogół czynniki genetyczne pierwotne, związane z obciążeniami dziedzicznymi. Natomiast egzogenne u. u. łączy się z czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ piramidowy

  układ piramidowy; tradycyjne określenie ośrodkowej części układu ruchowego, stanowiącej ugrupowanie neuronów centralnych tworzących drogę korowo-rdzeniową, wśród których tylko 3% stanowią wypustki dużych komórek piramidowych Betza, od których układ przyjął nazwę. Uszkodzenia u. p. powodują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym

  upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym; najczęściej u. u. w stopniu lekkim spowodowane warunkami środowiskowymi, które nie stymulują rozwoju dziecka, obniżając w sposób wtórny poziom intelektualny. Dokładny opis u. u. na tle kulturowo-rodzinnym podał w 1970 r. amerykański badacz R. Heber...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pozapiramidowy

  układ pozapiramidowy; dolna część -> mózgowia obejmująca tzw. jądra podstawy mózgu. U. p. reguluje napięcie mięsni, postawę ciała i związane z nią złożone automatyzmy ruchowe. Zob. też zespół pozapiramidowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry