Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa

  urazy kręgosłupa; najczęściej następstwa wypadków drogowych i upadków z wysokości. Liczba u. k. w ostatnich latach systematycznie wzrasta, co ma związek z rozwojem motoryzacji, mechanizacji rolnictwa i wzrostem spożycia alkoholu. Szczególną grupę stanowią urazy kręgosłupa szyjnego w wyniku skoku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów

  uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów; niewłaściwe, często utrwalone w tradycji krzywdzące sądy i przekonania o mniejszej wartości osób niepełnosprawnych. W środowiskach o niższym standardzie socjokulturowym częściej zdarza się obserwować przesądne uprzedzenia w stosunku do osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i obręczy biodrowej

  urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i obręczy biodrowej; przeznaczone do ćwiczeń oporowych w pozycji półleżącej w ruchu poziomym do przodu i ku tyłowi oraz w ruchu obrotowym prostowników lub zginaczy stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. Urządzenie do tych ćwiczeń składa się z niskiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa lędźwiowego

  urazy kręgosłupa lędźwiowego; częste w następstwie różnego typu upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, bezpośrednich urazów tego odcinka kręgosłupa (w przemyśle, zwłaszcza w górnictwie). Najczęstsze mechanizmy urazów: fleksyjny, kompresyjno-fleksyjny, kompresyjny. Przeważnie uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz akustyczny

  uraz akustyczny; uszkodzenie słuchu krótko- lub długotrwałe spowodowane bodźcami dźwiękowymi o bardzo dużym natężeniu (np. eksplozją)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa piersiowego

  urazy kręgosłupa piersiowego; często są następstwem wypadków drogowych (samochodowych, motocyklowych). Nierzadko towarzyszą im uszkodzenia klatki piersiowej (złamanie żeber, krwiak opłucnej — haemothorax, odma opłucnowa — pneumothorax). Mechanizm urazu jest najczęściej mieszany —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz czaszkowo-mózgowy

  uraz czaszkowo-mózgowy; uszkodzenie czaszkomózgowia wskutek działania mechanicznego czynników zewnętrznych może spowodować: uszkodzenie czaszki, opon i mózgu — u. otwarty lub wstrząśnienie, stłuczenie bądź ucisk mózgu — u. zamknięty (jako następstwo krwawienia lub krwiaka wewnątrz-czaszkowego)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa szyjnego

  urazy kręgosłupa szyjnego; mogą być następstwem działania: siły zginającej kręgosłup do przodu (uraz fleksyjny) wywołującej zwichnięcie kręgów lub złamanie trzonu z jego sklino-waceniem i rozerwaniem tylnych elementów więzadłowych: siły działającej w osi kręgosłupa (kompresyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej

  uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej; może mieć miejsce przy urazach kręgosłupa (szczególnie szyjnego), bez względu na mechanizm urazu. Część tarczy może przemieścić się do kanału kręgowego i uciskać na elementy nerwowe, wywołując lub powodując utrzymywanie się ubytków neurologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów

  uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów; w rehabilitacji zawodowej uprawnione do traktowania na równi z inwalidami są osoby o ograniczonej zdolności do pracy nie będące -> inwalidami, które są zdolne do pracy wyłącznie w warunkach dostosowanych do ich stanu zdrowia, jakie stwarzają ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt

Do góry