Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ustawodawstwo dotyczące dzieci niepełnosprawnych

  ustawodawstwo dotyczące dzieci niepełnosprawnych; zespoły orzekające w sprawie przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych działają w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 VI 1962 r. i zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 18 I 1974 r. (Dz. Urz. MOiW z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usamodzielnienie gospodarcze inwalidów

  usamodzielnienie gospodarcze inwalidów; forma pomocy dla inwalidów, pieniężnej i w naturze, na podjęcie i zorganizowanie pracy we własnym zakresie, lub na przygotowanie się do pracy. Pomoc w naturze może mieć formy przydziału: 1) narzędzi i maszyn, które pozwoliłyby na organizację i prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady postawy

  wady postawy; odchylenia od prawidłowej postawy (-> postawa ciała prawidłowa). Mogą powstać w wyniku zwiększonego łub zmniejszonego kąta nachylenia miednicy. Zmiany kąta nachylenia miednicy mogą być wywołane osłabieniem mięśni brzucha lujb mięśni pośladkowych, co pociąga za sobą ustawienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do trakcji kręgosłupa

  urządzenie do trakcji kręgosłupa; w odcinku lędźwiowym umożliwia odciążenie kręgosłupa dzięki podwieszeniu za golenie pacjenta leżącego tyłem tak, że opiera się na pasie barkowym i odcinku piersiowym kręgosłupa; urządzenie to składa się z półki wyciągowej, pasa do stabilizacji, liny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i pasa barkowego

  urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i pasa barkowego; umożliwia ćwiczenia oporowe powiększające zakres ruchomości i wzmacniające siłę mięśniową kończyn górnych i obręczy barkowej, ćwiczenia supinacji i pronacji przedramienia; składa się z rusztowania mocowanego do drabinki lub w kabinie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy nerwów obwodowych

  urazy nerwów obwodowych; najczęściej mają charakter urazów ostrych (spowodowanych szkłem, blachą, nożem, piłą tarczową) i dotyczą nerwów kończyn górnych. Nierzadko towarzyszą złamaniom kości i zwichnięciom stawów. Na przykład: uszkodzenie nerwu promieniowego występuje w przypadkach złamania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz pnia mózgu

  uraz pnia mózgu; ze względu na łatwość uszkodzenia ważnych dla życia ośrodków wegetatywnych, regulujących pracę narządów wewnętrznych, powoduje dużą śmiertelność w okresie ostrym. W okresie przewlekłym charakteryzuje się długotrwałym „zawieszeniem" świadomości, niedowładami kończyn ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urojenia

  urojenia; zaburzenia myślenia występujące w -> psychozach. U. są to błędne, niezgodne z rzeczywistością sądy pochodzenia chorobowego, które chory uważa za prawdziwe mimo wszelkich zaprzeczających ich prawidłowości dowodów i argumentacji. Jeśli u. stanowią zwarty, pozornie logiczny i rozbudowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy

  urazy; działania określonych czynników na organizm powodujące uszkodzenia jego narządów i funkcji, lub nawet śmierć. Dzieli się je na: 1) mechaniczne (uderzenia różnymi przedmiotami, postrzały); 2) termiczne (oparzenia, odmrożenia); 3) chemiczne (zatrucia, oparzenia chemiczne); 4) elektryczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia sterownicze

  urządzenia sterownicze; związane są z aktywnością ruchową człowieka i współpracują bezpośrednio z jego efektorami. Powinny więc łączyć w sobie, w sposób harmonijny, cechy odpowiadające zarówno właściwościom efektorów ludzkich, jak i wymaganiom konstrukcji maszyn i urządzeń. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt

Do góry